Til hovedinnhold
Norsk English

QU4LITY

EU-prosjektet QU4LITY handler om autonome kvalitetsplattformer for Zero Defect Manufacturing.

Kontaktperson

Foto: Monty Rakusen

QU4LITY, et EU-prosjektet i Horizon 2020 programmet, vil demonstrere på en realistisk, målbar og replikerbar måte, og skal være en åpen og sertifiserbar datadrevet produksjonsplattform. Plattformen skal være SMB-vennlig, transformativ og datadrevet, med visjoner om Zero Defect Manufacturing (ZDM) innen produkt- og tjenestemodellering. Prosjektet vil fremme nye digitale forretningsmodeller, for eksempel resultatbaserte og produkt-sercive tjenester, gjennom et åpent plattform og økosystem.

ZDM-komponenter og digitale, smarte systemer som:

  • Industry 4.0 med digital tilkobling og databehandling-pakker som plug & control
  • Autonomt produksjonsutstyr og sanntidsdata, samt prosessovervåking og tilpasning
  • Simuleringsdata mellom digitale prosesser
  • Digital tvilling og AI-drevne analytiske data og kognitiv digitalkontroll
  • Utvidet arbeidstakerintervensjon med europeisk kvalitetsdata som markedsplass over alle faser av produkt- og prosesslivssyklus (engineering, planlegging, drift og produksjon)

SINTEF Manufacturing sin rolle

Vi skal ha forskningsoppgaver inn mot 3 til 4 av pilotene som går på:

  • Innhenting av KPI'er og kvalitetsstrategier for "beste praksis"
  • OEE for effektiv innhenting, bearbeiding og justering av industriell datafangst
  • Identifisere feilkilder og kritiske parameter for disse prosessene
  • Aktiviteter for bruk av hollistiske og agentbaserte systemer

Disse metodene er basert på tidligere forskningsmetodikk, og skal videreutvikles med blant annet "shopfloor communication", "bluetooth for 4.0 autonomous quality control loop" og flere typer maskinkommunikkasjon. Som sist har vi rollen som Sientific Manager (Chair Technical Committee) for hele prosjektet. 

Nøkkeltall

Prosjektstart

2019

Utforsk fagområdene