Til hovedinnhold
Norsk English

Refiba: Resirkulerbar kartongemballasje til frossen sjømat og konvensjonelle produkter

Refiba skal bidra til at sjømatnæringen har resirkulerbar emballasje som tilfredsstiller strenge krav i internasjonale markeder.

Kontaktperson

Klippfisk stablet oppå hverandre

Målet til Refiba

FHF-prosjektet Refiba skal utvikle emballasje med konkurransedyktige materialer for frossen sjømat og klippfisk/saltfisk som kan resirkuleres.

Samtidig skal de positive egenskapene til eksisterende emballasje opprettholdes.

Prosjektet skal bidra til at næringen har resirkulerbar emballasje som tilfredsstiller høyere forventninger fra kunder og interessenter.

Strengere krav til emballasje

Frossen sjømat og konvensjonelle produkter pakkes ofte i trefiberbasert emballasje (esker/kasser).

Siden mesteparten av disse produktene eksporteres gjør dette at betydelige mengder emballasjemateriale sendes ut til marked over hele verden.

I mange av markedene kommer strengere krav til at emballasje skal være resirkulerbar.

Ny EU-forordning

EU har pekt på emballasje som et viktig innsatsområde mot et lav-karbon samfunn, men likevel øker forbruket av emballasje.

På grunn av relativt kort levetid beslaglegger emballasje betydelige mengder materiale og belaster resirkuleringssystemene.

Derfor innfører EU en forordning med strengere krav til emballasje og resirkulering. 

Partnere i prosjektet

SINTEF-institutter: Manufacturing, Ålesund, Ocean og Industri.

Universiteter:  Universitet i Dresden og NTNU Institutt for design samt følgende industripartnere fra hele verdikjeden:

Næringsklynger: Woodworks! Cluster

Industripartnere:

  • Sjømat: Brødrene Sperre, Cold Water Prawns, Olav E Fiskerstrand og H.P. Holmeset
  • Emballasje: Molzau, VPK Packaging og BEWI
  • Gjenvinning: Bingsa Gjenvinning og Fiskeby

Mer informasjon

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.08.2023 - 15.07.2025