Til hovedinnhold
Norsk English

Sjømatprosessering

Norge er en av verdens fremste sjømatnasjoner, og maten vi produserer skal være sunn og trygg å spise. SINTEF setter sammen løsningsorienterte og tverrfaglige team med erfaring fra både forskning og industri for å løse problemstillinger og bidra til industrialisering av prosesser langs hele verdikjeden - fra førstehåndtering til ferdig produkt.

Kontaktpersoner

Optimalisering og effektivisering av prosesser gjennom hele verdikjeden er nøkkelord for å ta vare på råstoffkvalitet fra fisken fangstes og frem til den når forbruker.

Fremtidens sjømatprosessering vil bli assistert av nye teknologier som sensorikk, robotikk og autonomitet. I SINTEF forsker vi på automatisering og robotisering fra hav til fat. Vi har verdensledende kompetanse når det gjelder å erstatte menneskets øye – hjerne – hånd med maskinsyn – datamaskin – manipulatorVbidrar med vår kunnskap for å bevare gode helsekomponenter (for eksempel omega 3)økt utnyttelse av råstoff og holdbarhet i mat fra havet.  

Ekspertiser

Laboratorier

Prosjekter

WATSON

WATSON

Start:
Slutt:

Matsvindel er en trussel mot matsikkerhet, folkehelse og effektive markedskrefter i matsektoren. EU-prosjektet WATSON har som mål å redusere risiko og frekvens av denne typen svindel i det europeiske markedet.

Matsvinn 2025

Matsvinn 2025

Start:
Slutt:

1/3 av all mat som produseres i verden kastes. Det tilsvarer 1,3 milliarder tonn pr år. Matsvinn 2025-prosjektet gjennomfører årlige (2022 – 2025) kartlegginger av matsvinn i sjømatindustrien fram mot myndighetenes neste hovedrapportering i 2026.

Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon

Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon

Start:
Slutt:

Brosme benyttes i dag hovedsakelig som råvare til produksjon av tørrfisk og saltfisk. Det er imidlertid ønskelig å øke verdiskapningen og lønnsomheten av brosme, og aktørene ser filetproduksjon som en mulighet. I dette prosjektet er målet å kartlegge...

INDEE+

INDEE+

Start:

INDEE+ koordineres av NTNU (instituttet for energi- og prosessteknikk), og det består av flere partnere, blant annet SINTEF Ocean. INDEE+ er et paraplyprosjekt som omfatter flere prosjekter som har som mål å få kjøle- og klimaanleggsektoren i India...

BIFROST

BIFROST

Start:
Slutt:

Et visuelt og taktilt rammeverk for persepsjon og styring for avansert manipulering av tredimensjonale, føyelige objekter.

Nyheter

Slik påvirket pandemien sjømatnæringen

Slik påvirket pandemien sjømatnæringen

Da samfunnet stengte ned fikk det store konsekvenser for de fleste næringer. Matmarkedene, hvor fisk og sjømat spiller en betydelig rolle, ble sterkt påvirket. Sjømatnæringen ble definert som en samfunnskritisk funksjon, og samtidig endret...

Lakseoppdrett i dilemmaets tiår

Lakseoppdrett i dilemmaets tiår

SINTEF Ocean sin årlige konferanse for oppdrettsnæringen, TEKMAR, inneholdt to dager med faglig påfyll og tankevekkende innlegg. Årets tema var "lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver...

Programvare