Til hovedinnhold
Norsk English

UTANTOX

UTANTOX handler om å redusere tungmetaller i marint restråstoff. Målet er å utvikle en metode for reduksjon av kadmium i restråstoff fra haneskjell.

Kontaktperson

Tomt haneskjell, sammen med haneskjellets muskel og bløtvev.
Tomt haneskjell, sammen med haneskjellets muskel og bløtvev.

Tidligere har det foregått høsting av bunnlevende marine organismer ved bruk av skjellskraping, men denne metoden skapte stor skade på bunnfaunaen. Sjømat og havteknologiselskapet, Ava Ocean AS, har tatt tak i denne problematikken, og har nå utviklet en skånsom metode for selektiv høsting av bunnlevende marine organismer. Det er dokumentert lite eller ingen negativ innvirkning på bunnsediment- og fauna ved bruk av den nye teknologiløsningen. Ava Ocean er tildelt en femårig forskningskvote for fiske etter Haneskjell (Chlamys islandica). Selskapet ønsker å skape merverdi fra fangst av haneskjell ved å utnytte hele biomassen. 

Restråstoff til humant konsum

I samarbeid med SINTEF har Ava Ocean gjennomført flere prosjekter for å kartlegge potensialet i restråstoff fra hanskjell. Så langt har resultater vist at bløtvevet har et fordelaktig næringsinnhold med potensiale for bruk både innen humant konsum og som ingrediens i fôr. Det er også vist et naturlig høyt innhold av kadmium i bløtvevet, som overskrider fastsatte grenseverdier både for humant konsum og fôrmidler. Det høye innholdet av kadmium begrenser videre anvendelse av restråstoffet. Målet i dette prosjektet er derfor å utvikle en metode for reduksjon av kadmium i restråstoff fra haneskjell. Dette vil muliggjøre totalutnyttelse av råstoffet for humant konsum eller som fôringrediens. 

I et innledende prosjekt har SINTEF Ålesund testet ulike metoder for dekontaminering av kadmium i bløtvev fra haneskjell. Her ble det oppnådd god effekt, uten optimalisering av forsøksparametre. I dette prosjektet er formålet å se videre på metoden og undersøke relevante endringer for å oppnå høyest mulig kadmiumreduksjon og utbytte.  

Hvorfor forsker vi på dette?

Prosjektet vil bidra til unik kunnskap om reduksjon av tungmetaller i marine råstoff. Kunnskapen kan også bidra til økt ressursutnyttelse fra andre marine arter, og har derfor potensiale også inn mot andre fiskeri og arter. Forekomsten av haneskjell er blant de største Norge har i havet som enda ikke er kommersielt utnyttet. Det vil være et effektivt klimatiltak å høste bærekraftig og konsumere mest mulig av maten naturen produserer, til sammenligning med annen ressurskrevende matproduksjon. Ved å utnytte hele fangsten vil verdien av høstet tonnasje av haneskjell økes betraktelig. Dette vil gi økt produksjon og eksport uten videre økning av CO2-utslipp.

Samarbeidspartner: Ava Ocean
Finansiering: RFF Møre og Romsdal

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2024