Til hovedinnhold
Norsk English

SimPos

SimPos-prosjektet skal videreutvikle SIMA arbeidsbenk til å støtte forankringsanalyser og omfatter ulike felt. I tillegg til generelle forbedringer til postprosessering, arbeidsflyt og plottesystem, vil det bli utviklet ny funksjonalitet.

Mappestruktur som vil tillate brukeren til å enklere
kunne organisere komplekse analyser. Skreddersydd redigering vill tillate å definere løsningsspesifikk grafisk grensesnitt. Videre vil Modellbeskrivelsen forenkle inkluderingen av modelldetaljer i genererte rapporter.

Modellen for meteorologisk og oseanografiske data blir nå utviklet og er spesielt viktig for posisjoneringsanalyser. Import og eksport i HDF5 format støtter analysene som generer eller bruker store mengder data.

En av de lengst ferdigutviklede modulene er distribuert utføring av simulering og analyse på ekstern maskinvare. En simulering og analyse kan bli definert som en arbeidsflyt på en relativt enkel stasjonær eller bærbar PC. Dette kan deretter sendes til en SIMACompute server for kjøring. Så snart resultatene av analysen er tilgjengelige, kan de inspiseres enten i den originale arbeidsbenken eller en hvilken som helst annen maskin med tilgang til det originale arbeidsområdet. Resultatene kan deretter visualiseres og dokumenteres ved å bruke standard SIMA-verktøy.

Utforsk fagområdene