Til hovedinnhold

Automatisert matproduksjon – robotautomasjon og kunstig intelligens

Automatisert matproduksjon – robotautomasjon og kunstig intelligens

I SINTEF jobber vi med utvikling av nyskapende automatiserte prosesser innen sjømat- og næringsmiddelproduksjon. Vi jobber med automatisert skånsom håndtering og prosessering av mat i hele verdikjeden. Dette baseres på datasyn (øye), kunstig intelligens (hjerne), robot (hånd) med fokus på full råstoffutnyttelse.

Maskinsyn og bildeanalyse er verktøy som kan gjøre optiske målinger eller avbildninger av virkeligheten og ta beslutninger ut fra det som observeres.

Vi samarbeider tett med industrien og utstyrsleverandører for å automatisere krevende arbeidsoperasjoner.

Vi jobber innenfor disse områdene:

  • Prosess- og teknologikunnskap for automatisering i fiskeindustrien
  • Sensor- og måleteknikk
  • Robotisering og intelligente styringssystemer
  • Maskinsyn (Multi-modal og 3D datasyn)
  • Maskinteknikk
  • Produktdesign
  • Robotlæring for griping
  • Deep learning og "deep reinforcement learning"
  • Simuleringsmiljø hvor roboter kan trene uten å ineragere med den virkelige verden
Forskningsleder
479 03 891

Relevante prosjekter

Relevante filmer