Til hovedinnhold
Norsk English

MIDAS

Sortering av snøkrabbe med hensyn til kvalitet og spesielt kjøttfylling, foregår i dag manuelt og har vist seg å være en avgjørende flaskehals for effektiv produksjon ved ombordproduksjon av snøkrabbe, spesielt under godt fiskeri.

Kontaktperson

Prosjektet MIDAS bygger på det pågående BIA prosjektet CrabTech, og går videre med konseptutvikling, installering, testing og forbedring. Hovedleveransen er en pilotenhet for automatisk kvalitetssortering av snøkrabbe.

Rederiet Opilio AS har to konsesjoner for fiske etter snøkrabbe. Den ene hører til krabbebåten "Northeastern" og den andre skal brukes på en innkjøpt tråler som nå bygges om til fiske og prosessering av snøkrabbe ("Northguider"). Det er satt av plass til område for automatisert kvalitetssortering i prosesslinjen på denne tråleren.

SINTEF har allerede gjort innledende laboratorieforsøk med ulike teknikker for deteksjon med hensyn på automatisk kvalitetssortering av snøkrabbe og det pågår også innsamling av materiale og data ombord i rederiets eksisterende snøkrabbebåt "Northeastern". Det pågående arbeidet er delfinansiert av BIA-prosjektet CrabTech.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2017