Til hovedinnhold
Norsk English

iProcess - Det grønne skiftet i matindustrien

Øyne, hjerne og hender: Det er disse verktøyene som skal bære norsk fisk, landbruk og oppdrettsnæring fra fangst og produksjon, via omhyggelig foredling, til forbrukeren. Men for at befolkningen skal kunne føs på en bærekraftig måte og utslippene av drivhusgasser reduseres, er det teknologien som må være disse øynene, den hjernen og de hendene som skal bidra til å redusere svinn og avfall, samtidig som den tilpasses til å foredle enhver type mat, fra hvit fisk til hvete. Dette er målet til vitenskapsfolkene og forskerne som står i spissen for iProcess: ”Større verdi – mindre svinn og avfall.”

Kontaktperson

Project summary video.
Project summary video.

iProcess er et tverrfaglig forskningsprosjekt som søker å finne en "Nyskapende og fleksibel matforedlingsteknologi i Norge". Store internasjonale leverandører utvikler ikke teknologi for småskala foredling med høy variasjon. 17% av drivhusgassene kommer fra foredling av mat i EU, og globalt går 1,3 milliarder tonn mat til spille hvert år. I foredlingsindustrien i Norge alene er svinnet på 320.000 tonn.

I dag er det slik at store andeler av råstoffet går tapt i verdikjeden, og spesielt i foredlingsleddet, pga manglende teknologi som kan bearbeide råstoff med store biologiske variasjoner. Matindustrien i Norge er karakterisert med mye lavere volumer enn globalt og utstyret og maskineriet som næringen får kjøpt fra globale leverandører ikke er tilpasset til den norske produksjonsmodellen. Det er da et stort behov for modulbaserte teknologiske løsninger som kan tilpasses norske forhold med små volumer og store biologiske variasjoner i råstoffet.

Forskere som bidrar til iProcess-prosjektet har som mål å produsere nyskapende konsepter og metoder ved å benytte spektroskopiske sensorer, CT-skanning, datainnsamling og analyse og robotteknologi. Når disse dataøynene, -hjernene og –hendene jobber sammen, resulterer det i en mer fleksibel, lønnsom og bærekraftig matforedlingsindustri.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019

Prosjektpartnere:

FoU institutter: SINTEF, Nofima, UiS, NTNU, NMBU, DTU, INRIA (Frankrike), KU Leuven (Nederland), ACT Logimark as, avd. HRAFN.

Ledende partnere fra matindustrien i Norge som TINE, Nortura, BAMA, Norway Seafoods, Norilia og Produsentpakkeriet AS. Utstyrsleverandører: Dynatec og Predictor. Kommunikasjon: SINTEF, TYD og RØE Kommunikasjon

Budsjett: 38,1 MNOK, herav 34,1 MNOK finansiert av Norges Forskningsråd

Arbeidspakkeleder kommunikasjon: Dr. Kirsti Greiff, tlf. 479 03 891,