Til hovedinnhold

RoboTrim

RoboTrim

I prosjektet skal et helhetlig konsept for robotisert trimming av laksefilet utvikles - et konsept som skal implementeres som en prototyp hos en lakseproduksent.

En førkommersiell prototyp skal demonstrere robotisert trimming av laksefilet i en grad ac kompleksitet, hastighet og nøyaktighet som sannsynliggjør at konseptet kan videreutvikles til et produkt som, med minimal hjelp fra manuell arbeidskraft, skal erstatte både dagens trimmemaskiner og dagens manuelle ettertrimming av laksefileter.

Publisert lørdag 30. november 2013
413 08 912

Prosjektvarighet

29.10.2013 - 31.12.2016