Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisk singulering, orientering og kvalitetssortering i produksjonslinjer for hel laks

Prosjektet skal utvikle konsepter for automatisk orientering, singulering og sortering av hel laks basert på ytre kvalitetsegenskaper. Disse arbeidsoppgavene gjøres manuelt i dag og krever store arbeidsressurser i et krevende arbeidsmiljø.

Kontaktperson

Laks. Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk

Konseptene som utvikles i dette prosjektet skal sannsynliggjøre at arbeidsoppgavene kan automatiseres i industriell skala. Industrialisering skal bedre lakseindustriens konkurransedyktighet med tanke på reduserte produksjonskostnader og bedre dokumentasjon av produktkvalitet. Konseptene skal inkludere moduler for automatisk;

  • Singulering og orientering av hel laks
  • Kvalitetssortering av hel sløyd laks basert på ytre kvaliteter, og i tillegg skal løsningene
  • Redusere arbeidsbelastningen på operatørene ved at tunge og ensidige manuelle arbeidsoperasjener blir fjernet.

Ved optimal design av modulene og integrering i slakteriets prosesser, skal prosjektet gjennomføre forskning og utvikling av helhetlige konsepter frem til et stadie med laboratoriemodeller som sannsynliggjør muligheten for industrialisering - "proof of concept".

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 31.12.2014

Samarbeidspartnere

Nova Sea

Marine Harvest

Avanti Engineering

Seaside 

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, FHF

Utforsk fagområdene