Til hovedinnhold
Norsk English

Maskinsyn- og robotikklaboratoriet

Maskinsyn- og robotikklaboratoriet (MAROlab) brukes av prosjekter opp mot automatisering innen land- og sjøbasert matindustri.

Kontaktperson

Gribbot - Robotarm som utfører høsting av kyllingfillet
Robotløsningen "Gribbot" river løs en kyllingfilet fra et kyllingskrog.

På Maskinsyn- og robotikklaboratoriet (MAROlab) jobbes det med løsninger for håndtering av biologiske råstoffer slik som laksefileter, agurker, salater og bær. Disse er eksempler på produkter som krever skånsom håndtering for ikke å forringe kvaliteten på produktet. På Maskinsyn- og robotikklaboratoriet finnes ulike typer roboter som demonstrerer mulighetene ved robotisert automasjon. MAORlab har  kompetanse på bruk av robotautomasjon og maskindesign, og generelt fleksible og automatiske prosesseringsløsninger. Gjennom prosjekter med industrien har SINTEF forsket på, og fremmet ideer rundt, automasjon av operasjoner for å øke kvaliteten på og utnyttelsen av biologiske råstoffer.

Dette er et utvalg av prosjekter som har tatt laboratoriet i bruk:

Fleksibilitet

For å oppnå fleksible automasjonslønningers kreves maskiner som kan tilpasses effektivt for håndtering av individuelle egenskaper ved produkter. I tidlig automasjonsalder har maskiner vært designet for spesifikke oppgaver, hvorpå de kun har én optimale funksjonen. Nå med dagens teknologi er det mulig å lage mer fleksible maskiner som kan håndtere flere typer oppgaver med rask omstilling. Dette gir bedre effektivtet og mer fleksible operasjoner. 

I mange industirer skifter produksjonstakt og -volum, flere ganger daglig - dette krevde mennesker som operatører, da vi har en i boende evne til å tilpasse en operasjon rask og kan instrueres i nye prosesseringsteknikker. Unike produkter kan dermed bearbeides ved unike metoder. Ved bruk av maskinsyn kan oppgaver som tidligere krevde mennesker nå også utføres av maskiner. Kombinert med fleksible robotikk løsninger kan maskiner flyttes mellom oppgaver som tidligere krevde spesial designet utstyr.

Synet er en av de essensielle sansene som brukes for å vurdere produkter som ulike hverandre, slik som bilogisk råstoff ofte er. Et eksempel på dette kan være trimming (finskjæring) av laksefilet – ingen fileter er like, og det krever at trimmeprosessen blir tilpasset hver filet for å få optimal utnyttelse av råstoffet. Ved bruk av maskinsyn kan eksempelvis fett, bein og melanin identifiseres i hver filet og dermed justere kuttet for å gi en optimal trimming av fileten.

Automasjonsdesign

For SINTEF er det viktig å ha god kontakt med brukere og industrien – og å forstå hvilke behov som finnes. Fleksible automasjonsløsninger kan være gunstig, men ikke alltid det beste for industrien eller brukeren. Vi jobber derfor også mot mer tradisjonelle maskiner designet mot spesialiserte operasjoner med kun ett enkelt optimalisert bruksområde, og også disse kan forskes fram på Maskinsyn- og robotlaboratoriet.

Noe av utstyret på Maskinsyn- og robotikklaboratoriet (MAROlab)

  • State-of-the-art 2D- og 3D-kameraer
  • Syvakset Franka Emika robot (7DOF)
  • 3D-printere
  • Transportbånd
  • Virituel virkelighets maksin (VR)
  • Elektronikk- og maskintilvirkningsområde

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Brattørkaia 17 C, Trondheim

Prosjekter