Til hovedinnhold
Norsk English

GentleMAN

Skånsom robotisk manipulering av tredimensjonale, føyelige objekter.

Kontaktperson

Mennesker er naturlig utstyrt med svært gode visuelle og taktile evner, overlegen fingerferdighet og en evne til å raskt lære seg nye oppgaver på en måte som vi fortsatt ikke forstår. Vi vet at mennesker utfører avansert manipulering ved hjelp av multimodal sensorisk persepsjon, ved å kombinere visuelle og taktile sanser som koordineres i bakhodelappen i hjernen. De lærer nye og komplekse måter å manipulere på ved å kombinere sansene med tidligere erfaring, og ved å lære gjennom demonstrasjon og egen utforskning.

Moderne roboter har ikke menneskers unike evne til manipulering og læring eller visuelle og taktile evner, og mesteparten av forskningen på robotikk og de resulterende teknologiene, har hatt fokus på manipulering av harde objekter istedenfor føyelige objekter. Manipulering av tredimensjonale, føyelige objekter er en av de største utfordringene innen robotikk på grunn av kompleksiteten som er involvert for å oppnå sanntidspersepsjon av objektenes form og føyelighet, og fordi roboter ikke har evnen til å lære seg nye og komplekse oppgaver. Disse utfordringene blir enda større hvis objektene er glatte, består av bløtvev eller har uregelmessig form.

GentleMAN-prosjektet løser disse utfordringene ved å utvikle en teknologi som gir roboter avanserte manipuleringsferdigheter som gjenskaper menneskelignende bevegelser og finmotorikk. Forskningen vår har fokus på å utvikle ny teknologi for robotmanipulering av tredimensjonale, føyelige objekter basert på avansert synsevne, berøring og læring, støttet av kunstig intelligens. Prosjektet skal føre til ny kunnskap og teknologi, slik at roboter kan brukes i en rekke fremtidige industrier og miljøer for å utføre avansert manipulering som i dag bare kan utføres av mennesker. Fokuset er på føyelige objekter av marin opprinnelse.

Finansiert av: IKTPLUSS, Norges forskningsråd

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2024

Utforsk fagområdene