Til hovedinnhold
Norsk English

BIFROST

Et visuelt og taktilt rammeverk for persepsjon og styring for avansert manipulering av tredimensjonale, føyelige objekter.

Kontaktperson

BIFROST er et banebrytende forskningsprosjekt finansiert av det prestisjetunge programmet FRIPRO/FRINATEK fra Norges forskningsråd. Prosjektet har som mål å utvikle ny visuell og taktil persepsjon for roboter for å manipulere føyelige objekter, som sjømat.

For å kunne utvikle robust robotbasert automasjon, må vi utvikle god visuell og taktil persepsjon, slik at robotene får bedre persepsjon enn de har i dag. Det er en forutsetning for at robotene skal kunne utføre komplekse oppgaver som bare kan utføres av mennesker i dag. Mennesker er naturlig utstyrt med svært gode visuelle og taktile evner, overlegen fingerferdighet og en evne til å raskt lære seg nye oppgaver på en måte som vi fortsatt ikke forstår. Alle disse egenskapene, spesielt kombinasjonen av visuell og taktil persepsjon, gjør at de kan lære nye og komplekse ferdigheter.

Roboter har ikke slike visuelle og taktile egenskaper, og det blir spesielt tydelig ved manipulering av tredimensjonale, føyelige objekter, som er en ekstra utfordring sammenlignet med manipulering av faste gjenstander. Robotmanipulering av føyelige objekter begrenses av de åpenbare utfordringene slik manipulering medfører, men også av vitenskapelige og teknologiske utfordringer knyttet til visuell og taktil persepsjon, styring og læring. 

BIFROST-prosjektet løser disse utfordringene ved å utvikle et rammeverk for visuell og taktil persepsjon, styring og læring, slik at roboter kan manipulere tredimensjonale, føyelige objekter i konkrete scenarier. Ved å gjøre det vil prosjektet føre til banebrytende forskning og ny kunnskap som grunnlag for fremtidens robotteknologi, for eksempel for utfordrende robotmanipulering innen kritiske samfunnsfunksjoner, for eksempel foredling av næringsmidler/sjømat, som involverer robotmanipulering av føyelige objekter.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.08.2021 - 10.04.2025

Utforsk fagområdene