Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisk veiing av pelagisk fisk ombord

Vektfordelingen av pelagiske fangster er viktig i forbindelse med prisen på auksjon. Derfor tas det  manuelle vektprøver om bord – en oppgave som krever 1‐2 mann under hele ombordtakingsprosessen. I dette prosjektet er målet å automatisere denne prosessen.

Kontaktperson

I dag tas det ut prøver av fangsten under ombordtakingsprosessen. Fra  prøvene veies hver enkelt fisk manuelt. Dette blir gjort for å få et estimat på størrelsesfordelingen av enkeltfisk i hele fangsten. Prosessen er relativt tidkrevende, og et begrenset antall fisk blir veid. Automatisering av prosessen vil kunne frigjøre/flytte arbeidskraft og gi et mer nøyaktig estimat på størrelsesfordelingen av fangsten. I prosjektet skal det settes opp et automatisk veiesystem bestående av følgende delkonsepter:

  • Uttak av fisk fra silkassen
  • Imobilisering av fisk 
  • Singulering av fisk
  • Veiing av enkeltfisk
  • Transporter av fisk tilbake til silkassen

Det er nå blitt gjort førsøk som går på 3 av disse delkonspetene. Så langt har forsøkene vært delt opp for å test hver enkelt funskjon under kontrollerte omstendigheter - resultaten har vært positive og det er nå iferd med å sette sammen et mer helhetlig konsept-forslag som skal testes iløpet av sommeren.

I denne videoen kan du få mer informasjon om prosjektets fremdrift og delforsøk, samt metoder for jobbing i SINTEF.

 

De to hovedutfordringene i prosjektet er:

  • Singulering
  • Vektestimering til sjøs

Mål for ferdig utviklet konsept:

  • Kun start- og stoppinteraksjon
  • Veie 0,5 fisk i sekundet

Publiseringer, mediaomtale:

   På norsk:

http://fiskeribladetfiskaren.no/nyheter/default.asp?artikkel=38623

   In english:

http://gemini.no/en/2014/11/machine-vision-for-catch-quality-assurance/

http://innovations.oceanhub.com/3d-scanning-technology-to-improve-catch-quality/

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141106082415.htm

http://fishingsoc.com/articles/view/id/545b52db313944c2418b456c/new-technology-gives-fishermen-catch-quality-assurance

http://www.azorobotics.com/News.aspx?newsID=6434

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 15.09.2014

Fagansvarlig

Aleksander Eilertsen

0047 918 37 987 

 

Samarbeidspartnere

Ervik & Sævik

Kings Bay

Liegruppen

Arnøytind

MMC Tendos 

 

Finansiering

Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

  

Publikasjoner

Faktaark 2012

Faktaark 2013

Delrapport 1 - Vektestimering om bord på pelagiske fartøy

Sluttrapport forprosjekt

 

 

Utforsk fagområdene