Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisering i sjømatindustrien

For å sikre bærekraftig mat til verdens voksende befolkning må vi utnytte fangsten maksimalt og unngå matsvinn.

All sjømat som fangstes må sorteres og bearbeides til produkter av høyst mulig kvalitet. Dette gjøres ved sortering på kvalitet (vekt, art, utseende, kvalitetsavvik), i bedøvelses- og slakteprosessen og i bearbeidingsprosessen (filetering, utbeining, tilskjæring, sortere ut fisk med kveis eller andre feil). Automatisering i bearbeiding og foredlingsleddet kan bidra til å sikre at mest mulig av råstoffet blir til mat, ingredienser eller fôr.  

Sjømatnæringen har kommet langt med automatisering, men det er fortsatt behov for videreutvikling og å ta i bruk muliggjørende teknologi på nye områder. SINTEF leder frem i utviklingen av innovative løsninger som forbedrer dagens prosesser og bidrar til fremtidsrettede løsninger innen automasjon og robotikk. Løsningen er å utvikle automatiske systemer som gjør jobben like bra – eller bedre – enn mennesker. I slike systemer må teknologien være øynene, hjernen og hendene som skal bidra til å redusere svinn og avfall, samtidig som den tilpasses til å foredle alle typer sjømat. 

Vil fremtidens sjømatindustri driftes uten, eller med liten grad av menneskelig medvirkning?

Automatisering av sjømatindustrien er i fremmarsj, og roboter tilegnes stadig flere menneskelige egenskaper.  

Teknologi for robotlæring gir roboter nye ferdigheter som lar de utføre komplekse oppgaver og jobbe sammen med mennesker. Roboter utfører stadig flere oppgaver i industrien, slik som porsjonering, plukking og pakking av fisken, men det trengs fortsatt mennesker til mange kompliserte handlinger, som for eksempel håndtering og bearbeiding av matvarer.  

I SINTEFs maskinsyn- og robotikklaboratorium utvikles morgendagens automatiserte og robotiserte løsninger for sjømatindustrien. I laboratoriet jobbes det blant annet med kompakte og fleksible løsninger for håndtering av biologisk råstoff som laks, sild og makrell som ligger i bulk. Videre bearbeiding krever singulering og dette er noe som er vanskelig for en robot å gjøre. I prosjektet Neodroid jobber vi med å lære roboter til å gjøre dette, og andre oppgaver. Vi jobber også for at flere produkter kan håndteres skånsomt i fremtiden. 

Automatisert sjømatproduksjon 

Automatiserte prosesser innen sjømatindustrien innebærer skånsom håndtering og prosessering av mat i hele verdikjeden, fra fiskeegg til ferdig produkt. Prosessene baseres på datasyn (øye), kunstig intelligens (hjerne), robot (hånd) med fokus på full råstoffutnyttelse. 

Maskinsyn og bildeanalyse er verktøy som kan gjøre optiske målinger eller avbildninger av virkeligheten og ta beslutninger ut fra det som observeres. Tett samarbeid med industrien og utstyrsleverandører er viktig for å automatisere krevende arbeidsoperasjoner. 

Autonome, robotiserte vaskeløsninger for fiskeri- og havbruksnæringen 

Et annet område hvor automatisering kan forbedre prosessene betraktelig er innen næringsmiddelproduksjon i sjømatindustrien. Her er god hygiene vesentlig. Vasking foregår i stor grad manuelt, og vi mennesker utgjør en smitterisiko som smittekilde og gjennom feil i utførelse av arbeid. En enkelt feil vil kunne gå utover mange mennesker. Autonome vaskeløsninger vil kunne effektivisere arbeidet og gi bedre kontroll. Redusert vannforbruk i vaskeprosessen og redusert vannmengde på prosessutstyr etter vasking er også viktige faktorer for å hinder vekst av bakterier. (Link prosjekt BIODRY) 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson