Til hovedinnhold
Norsk English

Fangsthåndtering og kvalitet

Hos SINTEF Ocean har vi i mange år jobbet med fangsthåndtering, og sett på hvordan behandling av fisken påvirker kvaliteten. Vi jobber tett sammen med mellom annet rederier og utstyrsleverandører for å optimalisere ulike trinn i fangstprosessen for med omsyn til råstoffkvalitet, og som ett ledd i dette er vi også ofte med fartøy ut på felt for å evaluere utstyr og fangstprosesser både på forskningsfartøy og i kommersielt fiske.

Kontaktperson

 

Det er flere faktorer som har betydning for kvalitet under fisket, og kvalitetsdegraderinger kan oppstå allerede i fangstprosessen. Andre produksjonsledd som har betydning for kvalitet på fisken er mellom annet ombordtakning av fangsten, ombordhåndtering, lagring av fangsten ombord og lossing av fangst ved land.

I en fangstprosess vil for eksempel fangstmengde, tørkeprosessen, værforhold, tauetid og tauefart ha mye å si for fangsten. Ulike fartøy og ulike redskapstyper kan ofte ha ulike utfordringer. Tar en utgangspunkt i trålfiske etter hvitfisk så vil  store hal være kritisk med omsyn til kvaliteten på fangsten ettersom store mengder fisk kan bli liggende i tankene i flere timer uten å bli produsert. Fisk dør i tanken uten å blø ut, noe som gjør at blodet blir værende i muskel, noen som gir blod i fiskekjøttet og dermed gir kvalitetstap.

Noen prosjekter innen dette er:

Andre kompetanseområder innenfor prosessering av matvarer: