Til hovedinnhold
Norsk English

Ny teknologi for bedre fangsthåndtering (DANTEQ)

Prosjektet skal fremskaffe ny kompetanse og utvikle metoder for å optimalisere håndtering av fisk ombord mht miljøbelastninger og råstoffkvalitet.

Bærekraftig høsting av villfanget fisk er en av de viktigste utfordringene i det globale bildet når det gjelder å bringe tilveie tilstrekkelige mengder fisk. Det ligger et betydelig potensial i å høste de 100 millioner tonn på en bedre måte.

Norge er langt fremme både når det gjelder teknologisk utstyrsutvikling og anvendelse av nye fangstkonsepter, men det er fortsatt betydelige utfordringer spesielt i grensesnittet mellom den nye teknologien og fangstbehandling/førstehåndtering. Utvikling av det teknologiske kompetansegrunnlaget for å kunne fremskaffe nye angrepsmåter mot problemstillingen omfattes av betydelig industriell interesse.

Følgende fire arbeidspakker inngår i prosjektet:

  1. Førstehåndteringssystemer; her studerer man effekten av metode for ombordtaking, mellomlagring av levende fisk og elektrobedøving mht energiforbruk og råstoffkvalitet.
  2. Kjøle- og frysesystemer; her studeres effekten slike systemer har på råstoffkvalitet. Forskjellige teknologiske løsninger for å oppnå ønsket kjøleeffekt studeres, som Cells Alive System (CAS).
  3. Energisystemer; denne arbeidspakken skal optimalisere energisystemet ombord mht energiforbruk og miljøpåvirkning. Flere alternative løsninger eksisterer som f.eks. konvensjonelle motorer, hybride og diesel-elektriske systemer.
  4. Modellering; denne arbeidspakken skal bygge modeller for prosesseringslinjen ombord. Disse skal kunne benyttes som beslutningsstøtte ved planlegging og drift av prosesslinje slik at man skal kunne designe optimale prosesslinjer og forbedre rutiner ved fangst og fangstbehandling med hensyn til fiskekvalitet, økonomi, osv.

Prosjektet har deltakere fra flåtesiden, utstyrsleverandører og skipsdesignere, som til daglig erfarer utfordringene som adresseres i prosjektet. I samarbeid med disse vil man studere industrielle case.

Prosjektet finansieres av alle samarbeidspartnerne som er listet opp på høyre side.

Prosjektets engelske tittel:
Development and assessment of novel technologies improving the fishing operation and on board processing with respect to environmental impact and fish quality (DANTEQ)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2010 - 31.12.2014

Samarbeidspartnere

Norges forskningsråd

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Seaside

Wartsila

Havfisk

Eros

MMC

Melbu systems

Nordnes

Forskningspartnere

Wageningen Imares, NL

SINTEF Energi

NTNU, Institutt for biologi

Publikasjoner

Effects of on-board storage and electrical stunning of wild cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) on brain and heart activity 

Ship-shape and up-to-date

 

Utforsk fagområdene