Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av beste praksis for pumping av pelagisk fisk

I forbindelsen med forsøk med overpumping i 2014 ble det utviklet såkalte "sensorfisker" med det formål å registrere akselerasjons-kreftene (g-krefter) fisken ble utsatt for ved pumping fra not til lagringstank. Relatering av g-krefter til degradering av kjøttkvalitet er lite studert fram til nå, og videre arbeid vil kreve korrelering av g-krefter i intensitet og varighet opp mot kvalitetsanalyser av fisken.  Dette prosjektet vil jobbe med å videreutvikle "sensorfisken" og å etablere ett større datagrunnlag for korrelering av g-kreftene fisken utsettes for opp imot den reelle kvaliteten på makrellen.

Kontaktperson

Ringnotfangstet makrell. Foto: SINTEF Ocean, Guro Møen Tveit
Ringnotfangstet makrell. Foto: SINTEF Ocean, Guro Møen Tveit

Den norske pelagiske flåten leverer i all hovedsak fisk som brukes til konsumanvendelse. Denne tilpasningen har over tid vært viktig for å øke verdiskapningen fra fisket. En sentral utfordring for videre utvikling av den norske pelagiske fiskeflåten er utvikling av enda bedre systemer og løsninger for håndtering og oppbevaring av fangsten. Skånsom utforming og god funksjonalitet til bl.a. pumpeutstyr er avgjørende for å ivareta kvaliteten til pelagisk fisk. SINTEF har vært involvert i mange prosjekter rundt fangstbehandling av pelagisk fisk siden 2001 og bidratt til bl.a. utvikling av ny teknologi for lasting og lossing av pelagisk fisk ombord på Christina E.


En annen problemstilling knyttet til pelagisk fiske er slipping av fangst (eller deler av fangst). Spørsmålsstillingen har vært knyttet til overlevelsesevnen til fisk som slippes fra notkast, og da spesielt for slipping av makrell. Her er det et reelt behov for å kunne dokumentere om det faktisk er forskjeller i kvaliteten.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2017

Utforsk fagområdene