Til hovedinnhold
Norsk English

Guro Møen Tveit

Seniorforsker

Guro er ansatt som seniorforsker i avdeling for fiskeri og ny biomarin industri og har kontorplass i Bergen. Hun startet sin karriere i SINTEF i 2014, og har siden den gang vært involvert i og ledet flere prosjekter knyttet til råvarekvalitet og fangsthåndtering. Hun jobber tett på industrien og har god erfaring med gjennomføring av forsøk i og sammen med industripartnere bade på land, i felt og om bord på kommersielle fartøy.

Utdanning

Forsøksdyrlære FELASA C, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 2015.
Master of Science i biokjemi og biopolymerkjemi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), «Enzymatic Hydrolysis of Chicken Rest Raw Material» 2014.

Kompetanse og fagområder

Hennes hovedfokus er på hvordan fangst og prosessering påvirker velferd og kvalitet på fisk. Hun jobber tett på næringen gjennom deltagelse i feltaktivitet og har også gjennomført mye forskning om bord på fartøy for å undersøke hvordan både tradisjonelle og fremtidsrettede teknologier påvirker kvalitet på fisk og restråstoff. Hun er opptatt av forskningskommunikasjon og deltar aktivt med formidling både via sosiale medier og tradisjonelle medier.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/guro-m%C3%B8en-tveit/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Guro-Tveit

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-8272-2725

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Thormøhlens gate 55
Bergen