Til hovedinnhold
Norsk English

Re-FOOD

Re-FOOD-prosjektet sikter på å utvikle et internasjonalt partnerskap mellom Norge og India som vil bidra til å styrke den globale bioøkonomien. Prosjektpartnerne vil utvikle integrerte fremgangsmetoder for å hanskes med de bioøkonomiske utfordringene knyttet til den økende globale etterspørselen etter ingredienser til mat og fòr. Re-FOOD vil fokusere på å bygge et langsiktig samarbeid mellom de norske partnerne SINTEF Ocean og NTNU, og de indiske partnerne IIT, Amity University og CSIR-CFTRI samt andre industri og offentlige aktører i disse landene.

Kontaktperson

Workshop Mumbai Nov 2018

Den 29 November arrangerte de norsk-indiske prosjektene #ReValue og #Re-FOOD en workshop i Mumbai for å få til nye relasjoner og muligheter. Det årlige møtet ble brukt for å diskutere og formidle pågående forskning, innovasjon og muligheter både med en god blanding av forskere og industri fra begge land. Alle presentasjoner fra workshopen er tilgjengelig her.

Symposium Feb 2018

Program:

Invitasjon til det første symposiet i prosjektet:

 Påmelding

Om prosjektet

Partnerskapet vil inkludere organisering av felles symposium, felles Master- og PhD-programmer med kombinert veiledning av studenter, gjensidig utveksling av forskere mellom India og Norge samt internship for masterstudenter i India. Det vil avholdes årlige symposium i prosjektet for å spre forskning, innovasjon og utdanningsresultatene som oppnås gjennom ReFOOD prosjektet, samt være en plattform hvor deltagerne kan danne nye kontakter for å styrke videre samarbeid innen bioøkonomi.

Kuldesystemer for prosessering av mat

Faktaboks

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2019

Utforsk fagområdene