Til hovedinnhold
Norsk English

QualiFish

På grunn av lav lønnsomhet de siste åra har det vært stort politisk fokus på hvitfisknæringa i Norge. Landindustrien står ovenfor dilemmaet "være eller ikke være", og det er behov for tiltak for å løse utfordringene med hensyn til markedstilpassede produksjonskonsepter og fleksible teknologisystemer.  

Kontaktperson

Resultater QualiFish
Resultater QualiFish

Prosjektets nettside: www.qualifish.no

Følg prosjektet på Facebook: https://www.facebook.com/QualiFish og Twitter: https://twitter.com/QualiFish for nyheter om pågående og tidligere aktivitet i prosjektet #QualiFish.

Prosjektets mål er å utvikle nødvendig kunnskap og teknologi for å øke bærekraften og lønnsomheten til produksjonen av torsk i Norge, og sette aktørene i stand til å møte markedets krav til trygge sjømatprodukter av høy kvalitet året rundt. Utfordringene med hensyn til volumsvingninger og produktkvalitet, kan løses gjennom markedstilpassede produksjonskonsepter og ny, fleksibel teknologi.

QualiFish har en helhetlig tilnærming med fokus på viktige deler av verdikjeden. I prosjektet integreres ulike fagdisipliner som matkvalitet, matvaretrygghet, teknologi for produktdifferensiering, produksjonslogistikk og markeds-forskning samt økonomiske kalkyler av ulike scenarier. De ulike problemstillingene som fokuseres i prosjektet er:

  • Prosjektet vil særlig fokusere på utfordringene med å utvikle skånsomme og automatiske fangsthåndteringssystemer som ivaretar kvalitet. Et eksempel er nye løsninger for ombordtaking av trålfanget fisk.
  • Videre er det fokus på konsepter for tining av ombordfryst fisk som ivaretar startkvaliteten
  • Differensiering av råvare og produktkvalitet tidlig i verdikjeden samtidig med effektiv produksjonslogistikk er et annet arbeidsområde i prosjektet.
  • Høy kvalitet, matvaretrygghet samt markedsdrevet produksjon fra første ledd vil ha fokus langs hele verdikjeden.
  • Markedsstudier og økonomiske analyser av hvitfisksektoren i sin helhet vil danne plattformen for utvikling av de fleksible teknologiske løsningene i prosjektet.

Det er etablert en bred industriarena i prosjektet for å sikre effektiv kompetanseoverføring av prosjektresultater til næringen inkludert flåten, prosesseringsindustrien og utstyrsleverandører.

 

Kuldesystemer for prosessering av mat

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2014 - 12.12.2017

Utforsk fagområdene