Til hovedinnhold
Norsk English

Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon

Brosme benyttes i dag hovedsakelig som råvare til produksjon av tørrfisk og saltfisk. Det er imidlertid ønskelig å øke verdiskapningen og lønnsomheten av brosme, og aktørene ser filetproduksjon som en mulighet. I dette prosjektet er målet å kartlegge potensialet for å benytte fersk brosme fra lineflåten som råstoff til filetproduksjon.

Kontaktperson

Bilde: Marte Schei

Viktige motiver blant forbrukere når det kommer til aksept og kjøp av matprodukter er sensorisk attraktivitet, helsefordeler, pris og bekvemmelighet. Når det kommer til sjømat, er det etterspørsel i markedet for fisk av høy kvalitet. Produksjon av fersk filet fra brosme kan møte forbrukernes krav, men her trengs både kartlegging av marked og analyse av kost-nytte i hele verdikjeden. I dette prosjektet vil vi kartlegge markedet for filet av brosme, herunder blant annet potensielle kunder, ønsket produkt og aksept i markedet.

I prosjektet vil vi også gjennomføre produksjonsforsøk der maskinell filetering av brosme vil undersøkes. Eksisterende fileteringsmaskiner er ikke tilpasset arten, og det trengs kartlegging for å undersøke om disse skal tas i bruk til filetering og skinning av brosme. Teknologien kan påvirke både utbytte og kvalitet av råstoff, så effektiv og kvalitetsfremmede håndtering er avgjørende for å unngå tap av kvalitet og verdi. Videre vil det gjennomføres kartlegging av holdbarhet som et kunnskapsgrunnlag for mulig innpass i markedet.

Prosjektet "Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon" startet opp i november 2021 og vil pågå til mars 2023. Prosjektet er tildelt 1,7 millioner fra FHF (prosjektnummer 901728).  

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023

Finansiering: FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Budsjett: 1 700 000 NOK

Prosjektpartnere: SINTEF Ocean, Gunnar Klo AS, Lerøy AS

Utforsk fagområdene

Se video fra laboratorieforsøk på brosme: