Til hovedinnhold
Norsk English

Ozon mot soppangrep på emballert gulrot og sorterte moreller

Forringelse av gulrøtter på grunn av tuppråte medfører kvalitetstap og matsvinn. Også innen produksjon av moreller sliter man med flere soppsykdommer som kan gi store produksjonstap. I et nytt forprosjekt skal SINTEF og NORSØK se på om det er mulig å hindre disse sykdommene ved å behandle produktene med ozonert vann.

Kontaktperson

Opp mot 30% av norske rotgrønnsaker blir ødelagt under lagring. De største utfordringene gjennom lagringsperioden er væsketap og soppangrep på grønnsakene. Spesielt "tuppråte" forårsaker en stor andel lagersvinn før omsetning. Tuppråte ses som en mørkfarging av rotspissen, som kan vokse seg gradvis oppover, noe som er spesielt kjent hos gulrot. Også innen produksjon av moreller sliter man med flere soppsykdommer for eksempel monilia, bitterråte, skjeggmugg og gråskimmel som kan gi store produksjonstap. Høy luftfuktighet fremmer soppveksten, og etter en sommer med mye regn i 2022 har morell-bønder på Vestlandet lidd store økonomiske tap.

Ozon (O3) har effekt på et vidt spekter av mikroorganismer som virus, bakterier og soppsporer og har blitt brukt som desinfeksjonsmiddel i næringsmiddelindustri og i vannbehandlingsanlegg i hele verden i flere år. Det er også vist at behandling med ozon kan forlenge holdbarheten av ulike matvarer. I Norge brukes ozon til desinfeksjon av utstyr og lokaler, samt til vannbehandling. I USA er ozon godkjent av US Food and Drug Administration (FDA) for antimikrobiell behandling av kjøtt og andre matvarer.

Det er rapportert at ozon kan forlenge holdbarhet på gulrot, men det har i liten grad blitt undersøkt om ozon har effekt på utvikling av tuppråte, eller hvilken effekt det har på gråskimmel hos moreller. Hvordan ozon påvirker sensoriske egenskaper som lukt og farge etter behandling og lagring er også lite undersøkt.

SINTEF skal sammen med NORSØK, Sogn Frukt og Grønt SA og Produsentpakkeriet Trøndelag AS undersøke om ozonbehandling av gulrøtter før pakking og moreller etter høsting kan redusere svinn som følge av soppangrep og forlenge holdbarheten av disse matvarene. Forprosjektet er støttet med finansiering fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2024

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri