Til hovedinnhold
Norsk English

Optimal kjøling av pelagisk fisk i nedkjølt sjøvann

Målsettingen med prosjektet er å bidra til forbedret kjøling av pelagisk fangst ombord i fiskefartøy ved å se på hvilke driftsrutiner og strømmingsmønster som gir optimal kjøling.

Kontaktperson

Prosjektet er en videreføring av forprosjektet ”Optimalisering av lasteromssystemer i pelagisk fiskeflåte” (FHF-prosjekt 900513) som ble utarbeidet av INAQ for FHF. En av konklusjonene i rapporten fra dette forprosjektet var en anbefaling av et prosjekttema benevnt ”Sirkulasjon/Gjennomstrømming”. Det omhandler gjennomstrømming og sirkulasjon av nedkjølt sjøvann (RSW) i lasterom. I rapporten foreslåes det at man kartlegger hvorledes ulike lasteromsdesign påvirker gjennomstrømming ved å sammenligne eksisterende fartøy.

Som en tilbakemelding på prosjektskissen ble det arrangert et telefonmøte med FHF, en representant for næringen og SINTEF. Konklusjonen fra møtet var at man deler opp arbeidet i to prosjekter. Del 1 skal bestå av informasjonsinnhenting om dagens strømmingsmønster og driftsrutiner. Det vil danne grunnlaget for enkle tester for å belyse utfordringen med ”strømmingsfrie lommer” i tanken avhengig av fiskeslag og fyllingsgrad. Fra dette arbeidet vil man komme frem til hypoteser for hvordan strømming i tank bør være. Videreføringen, del 2 av prosjektet, vil bestå av uttesting og modellering av disse hypotesene.

Resultatmål
Å fremskaffe grunnlag for del 2 av prosjektet hvor målet er å bidra til forbedret kjøling av pelagisk fangst ombord ved å se på hvilke driftsrutiner og strømmingsmønster som gir optimal kjøling for dagens og fremtidig pelagiske flåtegruppe.

Delmål
• Å gjennomgå tidligere rapporter og litteratur om strømmingsmønster i RSW-tanker
• Å innhente driftsrutiner fra dagens pelagiske flåte og fremskaffe hypoteser for forbedringstiltak
• Å vurdere og vise hvorledes strømmingsmønster kan brytes og fremskaffe hypoteser for hvorledes strømmingsmønsteret bør være for å unngå ”lommer” i tankene.
• Å gjennomføre arbeidsmøter med pelagisk flåte og beskrive videreføring av arbeidet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2011 - 2012

Ressurser

Prosjektet er finansiert av FHF

Utforsk fagområdene