Til hovedinnhold
Norsk English

CYCLE

I prosjektet CYCLE skal industri og forskere samarbeide om å utnytte mat som i dag ikke når butikkhyllene. Hvert ledd fra produksjon til prosessering skal optimaliseres – og hver ressurs skal utnyttes til siste trevl.

Kontaktperson

CYCLE prosjektet er nå avsluttet, men i CYCLE boka  finner du ytterlige informasjon om prosjektet samt spennende forskning og resultater fra prosjektet. 

Prosjektet, som har en ramme på 50 millioner kroner over fire år, settes i gang i 2013 og skal ledes av SINTEF Fiskeri og havbruk.

Restråstoff fra sjømatindustrien i Norge i 2011 er estimert til 816 000 tonn, mens slakteavfallet fra kjøtt- og fjørfeindustrien utgjorde 220 000 tonn. Tallene understreker at dette prosjektet kommer til å bli viktig sett fra både et økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig perspektiv. Nå skal forskerne gå til verks med verktøy som sensorteknologi, robotisering og mer miljøvennlige prosesser for å utnytte både svinn fra produksjon og mat som forbrukerne i dag kaster.

Arbeidet med CYCLE har bred støtte fra politisk hold: Ifølge Landbruks- og matdepartementet bør reduksjon av matavfall bli et av de høyest prioriterte miljøområdene både i Norge og globalt. Kretsløpstankegang med best mulig miljøvennlig utnyttelse av bioråstoff med verdiskaping som fokus, er et tema høyt på dagsorden både nasjonalt og gobalt.

For å lese mer omprosjektet og se intervju med noen av prosjektpartnerne så gå på prosjektets egen nettside: www.cycleweb.no

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 31.12.2016

Finansiering

Norges Forskningsråd

Ekstern nettside

http://www.cycleweb.no

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 1

Forskningspartnere

SINTEF Fiskeri og havbruk, prosjektleder
VTT, Finland
Universitetet i København
Bioforsk
SIFO
Nofima
SINTEF Teknologi og samfunn
SINTEF Raufoss Manufacturing
SINTEF Energi