Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av korttids levendelagring om bord på et kystfartøy

Sammendrag

kommersielt kystfartøy som leverer hvitfisk til levendelagring i merd. Levendefangst ble gjennomført med snurrevad i perioden 25. til 28. april med en representativ mengde fisk på tankene. Aktiviteten ble gjennomført med midler fra Dyrevernalliansens forskningsfond og tilskudd til fiskeriforskning fra Fiskeridirektoratet.
En kort oppsummering av de viktigste funnene er som følger:
• God vannkvalitet med verdier for temperatur (3,2-4,6°C), pH (8,1-8,4), DO (99-110%) og turbiditet (0,34NTU).
• Videoovervåkningen av fisken viste normal atferd.
• Det ble observert få ytre skader på fisken (1,9%).
• Det ble observert en død fisk etter overføring til merd.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2024

Forlag

SINTEF Ocean AS

ISBN

978-82-14-07147-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin