Til hovedinnhold
Norsk English

Kvalitetsvurdering av fisk fanget med to- og fire-panels seleksjonsinnretninger

Målet med prosjektet er å evaluere om kvaliteten i trålfanget fisk blir bedre ved å benytte fire-panels konstruksjoner fra ristseksjonen og bak til sekken.

Prosjektet skal svare på:

  1. Er kvaliteten til fisken fanget med fire-panel ristseksjoner, forlengelse og sekk bedre enn av fisk som er fanget med tilsvarende to-panels seksjoner?
  2. Gir bruk av en sekk konstruert kun i knuteløst lin reduksjon av fangstskader, misfarging og restblod i fiskekjøtt?

Trålere opplever at prisen på fisken de leverer blir nedgradert på grunn av misfarging eller blodflekker i fiskekjøttet. Utfordringen er størst på fisk som er levert fersk selv om problemet også gjelder fisk som er levert frossen.

Flere rederier melder at opp til 15% av fisken de leverer blir betydelig nedgradert i pris på grunn av dette problemet. En reduksjon av andel fisk som blir nedgradert kan således ha stor økonomisk betydning for rederiene. Dette fordi fartøyene potensielt kan oppnå en høyere pris, uten noen ekstra kostnad. Fordi funnene i dette prosjektet skal ha betydning for hele norske trålflåten kan nytteverdien for næringa være generelt stor.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.04.2016