Til hovedinnhold
Norsk English

Meso-skalalaboratoriet – SINTEF SeaLab

Laboratoriet gir oss muligheten til å verifisere forsøk gjort i benkeskala under mer realistiske forhold. Våre temperaturregulerbare fasiliteter gir oss store fordeler for å forberede eksperiment for blant annet feltstudier, og gi forskere og industri ny kunnskap om hvordan ulike oljeutslipp i havet og i strandsonen bør håndteres.

Kontaktperson

Meso-skalaaboratoriet ved SeaLab
Observasjon under "Meso-skala" forsøk

Dynamiske og statiske test bassenger/systemer

Renna:
Når man studerer forvitringseffekter på forskjellige oljer er det viktig å eksponere oljen for så realistiske forhold som mulig. Ett av våre laboratoriebasseng er utstyrt med en unik spesialdesignet klimasimulator. Her kan naturens luner rekonstrueres ved hjelp av avansert teknologi; både temperaturer, havstrømmer, vind, sollys, bølger og eventuelle isforhold som påvirker oljens oppførsel i det marine miljø.

Olje/is-basseng:
I laboratoriets største basseng kan man utføre en rekke ulike meso-skala-studier, blant annet teste oljevernutstyr i sjøvann med inntil fem knop strømhastighet og med ulike b��lgeforhold. Her kan man også teste oljevernteknologi under simulerte arktiske betingelser, med ulike typer sjøis og med temperaturer ned mot - 20°C.

Tankanlegg for undervanns-studier

Tanken brukes for å studere undervannsutslipp av olje og gass. Den er utstyrt med et avansert system som måler dråpestørrelser, spredning og konsentrasjon fra utslippet.
For mer informasjon, se våre faktaark Subsea release of oil and gas, og Plume modelling with OSCAR/Plume3D.

Antennbarhet av olje

Testing av antennbarhet av oljer/residue kan utføres med bruk av brenselcelle utviklet ved SINTEF (Brandvik et al 2010). Selve brenselcellen består av en kopp som fylles med sjøvann og tilsettes oljen på toppen. Koppen kjøles ved vanngjennomstrømming og thermoelementer som er tilkoblet for å måle temperaturer av både flamme, olje og vann under forsøkene.

Spredningsegenskaper for olje

Metodikk for måling av terminell filmtykkelse, flytgrense og temperatur sweep utviklet av SINTEF.

Strandrensing

Vi har lang erfaring på studier av skjebne, atferd og nedbrytning av ulike forurensninger i strandsonen.

Vi tilbyr følgende tester:

  • Sediment kolonner med tidevannssykluser, for interaksjonsstudier mellom oljer og sediment/partikler
  • Adhesjonstest for simulering av oljesøl på svaberg.
  • Vaskerobot for testing av effektivitet av strandrensemidler
  • Strand-bassenger med simulering av tidevann, substrater og bølger

Biologisk nedbrytning av olje i meso-skala

Vår forskningen er rettet mot å studere naturlige prosesser i vann og sedimenter, samt utvikling av metoder for stimulering av biodegradering av hydrokarboner (bioremediering).
For  mer informasjon, se vårt faktaark Simulated Seabed

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Brattørkaia 17 C, Trondheim

Kontaktpersoner: 
Ansattinfo mangler