Til hovedinnhold
Norsk English

Økotoksikologisk laboratorium - SINTEF SeaLab

Laboratoriet har fasiliteter for kulturhold med akvatiske organismer på ulike trofiske nivå, og for eksponerings- og biodegraderingsstudier på ulike temperaturer med gjennomstrømnings-systemer.

Kontaktperson

Daphnia magna
Kultur med Daphnia magna. Foto: SINTEF/Thor Nielsen

Vi utfører både standard og kundetilpassede økotoksikologiske studier på organismer, samt studier av skjebnen og effekter av nedbrytning av miljøgifter i biologiske systemer.

Mange av disse studiene leverer grunnleggende data om toksikologi og biologisk opptak/utskilling og biologisk nedbryting som inngangsdata i våre miljørisikomodeller.
Laboratoriet bruker LIMS (Laboratory Information Management System) for å tilfredsstille høye kvalitetskrav i forhold til dokumentasjon og rapportering.

Økotoksikologiske akutt-test med alger
Økotoksikologisk akutt-test med alger. Foto: SINTEF

Vi tilbyr følgende tester:

 • Aerobe og anaerobe biodegraderingstester i henhold til internasjonale standarder.
 • Effektstudier på nøkkelarter i marine næringskjeder med tilpasset metodikk.
 • Begroingsstudier i marine miljøer i henhold til internasjonale standarder.
 • Økotoksikologiske akutt-tester i henhold til internasjonale standarder

  Marine organismer: 
  Skeletonema pseudocostatum, Rhodomonas baltica, Acartia tonsa, Corophium sp. Calanus finmarchicus

  Ferskvanns organismer: Pseudokirchneriella subcapitata, Daphnia magna

  Microtox®
 • Titan trykktank (1,4 m3) for effektstudier av økte CO2-nivåer i marine systemer under trykk
 • Karakterisering og effekter av komponenter fra olje og produsertvann i vannsøylen
 • Karakterisering og effekter av komponenter fra olje og produsertvann i det naturlige økosystemet på havbunnen – (Simulerte havbunns studier)
TiTank SeaLab
Titan trykktank, SINTEF SeaLab. Foto: SINTEF/Thor Nielsen

For mer informasjon, se våre faktaark:

Utforsk fagområdene

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Brattørkaia 17 c, 7010 Trondheim

Kontaktperson:
Ansattinfo mangler