Til hovedinnhold
Norsk English

NANOREG

Det innovative og økonomiske potensialet til fabrikerte nanomaterialer trues av den nåværende mangelen på kunnskap knyttet til helse-, miljø- og sikkerhetshensyn. NANoREG er det første prosjektet innen EUs FP7 som vil levere sårt trengte svar til myndigheter og lovgivere, ved å knytte dem til et forum for vitenskaplig evaluering av data og testmetoder.

Kontaktperson

Giftighetsdata for nanomaterialer produseres kontinuerlig, men det er ofte uklart eller ubeviselig hvilken relevans disse har for pågående lovgivning knyttet til nanopartikler. Nye nanomaterialer introduseres stadig på markedet, og dette øker myndighetenes behov for verktøy som tillater hurtig handling.

Basert på spørsmål og krav som myndigheter og lovgivere stiller, skal NANoREG:

  • Komme med svar og løsninger basert på eksisterende data, supplert med ny kunnskap
  • Bidra med en relevant samling verktøy for risikovurdering, karakterisering, giftighetstesting og eksponersingsmålinger av nanomaterialer
  • Utvikle nye, tilpassede strategier for utførelse av tester som er egnet for en fremtid hvor innovasjon skjer raskt
  • Etablere et nært samarbeid mellom myndigheter, industri og vitenskap som fører til praktisk og effektiv håndtering av risiko i forbindelse med nanomaterialer og produkter som inneholder nanomaterialer

Den tverrfaglige tilnærmingen som involverer tre hovedinteressenter (lovgivere, industri og forskning) vil komme med betydelige bidrag for å redusere risiko knyttet til nanomaterialer i industri- og forbrukerprodukter.

NANoREG tar utgangspunkt i en analyse av eksisterende kunnskap (fra WPMN-, FP- og andre prosjekter). NANoREGs verktøykasse vil videre fylles med krav fra myndigheter og ny kunnskap spesialdesignet for å dekke identifiserte kunnskapsgap.NANoREGs database skal følge ECHAs IUCLID DB struktur.


For å svare på de lovgivende myndigheters spørsmål og behov, vil NANoREG opprette samabeid mellom myndigheter i NANoREGs partnerland, opprette og intensivere samarbeid mellom utvalgt industri og nye foretak, samt utvide samarbeidet til globale standardiserings og reguleringsinstitusjoner i nasjoner som USA, Canada, Australia, Japan og Russland.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2013 - 31.08.2013

For mer informasjon:
Cordis, Project reference: 310584

Utforsk fagområdene