Til hovedinnhold
Norsk English

Andy Booth

Sjefforsker

Dr. Booth er en miljøkjemiker med erfaring i å utvikle analytiske tilnærminger og studere skjebnen og effekten av forurensninger som mikro- og nanoplast, nanomaterialer, persistente organiske miljøgifter (POP), råolje og andre nye forurensninger. Han samarbeider tett med forskere fra andre fagområder, inkludert toksikologi, mikrobiologi, materialvitenskap og samfunnsvitenskap.

Utdanning

2004
(dissertation defended) PhD: Biodegradation, Aqueous Solubility and Characterisation Studies of Unresolved Complex Mixtures (UCMs) of Aromatic Hydrocarbons. Disputation date: 15.05.2004. School of Geography, Earth & Environmental Sciences, University of Plymouth, UK.
1999 BSc. (Hons) Oceanography with Chemistry, Upper Second Class, Department of Oceanography, University of Liverpool, UK.

Kompetanse og fagområder

Booth liker å bruke "safer by design"-tilnærminger til utvikling av nye teknologier. Han er et aktivt medlem av det nasjonale og interne forskningsmiljøet på plast, er medlem av det vitenskapelige styret for MICRO-konferanseserien, et ekspertmedlem for mikroplast i EUs Marine Strategy Framework Directive Technical Group on Marine Litter, og medformann (2017-2021) av International Council for Exploration of the Seas Working Group on Marine Litter and Microplastic.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/andybooth1/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Andy-Booth

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-4702-2210

Fagområder

Flere publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Brattørkaia 17 C
Trondheim