Til hovedinnhold
Norsk English

Global havforvaltning

Havet dekker 70% av jorden vår og består av en mosaikk av ulike forvaltningskonstellasjoner som Norge og norsk industri og forskning må forholde seg til.

Kontaktpersoner

Felles ansvar for internasjonal havforvaltning

Myndigheter vi må forholde oss til innebærer blant annet lokale forvaltere av areal i kystsonen i Norge, bilateralt samarbeid med Russland, EUs havstrategidirektiv, regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner, Arktisk råd, og FNs havrettskonvensjon. Disse avtalene og regelverkene må igjen forholde seg til overordnede rammeverk for både maritim aktivitet og klimaavtalen, samt bærekraftsmålene og naturmangfoldsavtalen.

Norge har et stort ansvar, både lokalt og globalt, når det gjelder havforvaltning. SINTEFs rolle er å belyse utfordringer og muligheter innenfor disse rammene, og å utvikle teknologi og løsninger sammen med industrien som ivaretar politiske krav og regulatoriske rammer.

Les mer om global havforvaltning i våre temaartikler nederst på denne siden.

Ekspertiser

Prosjekter

Nyheter

Norsk forum for havdata er lansert

Norsk forum for havdata er lansert

Sentrale organisasjoner innen forskning og utdanning, næringsliv og forvaltning går sammen og danner et viktig forum for forvaltning og deling av havdata.