Til hovedinnhold
Norsk English

Global havforvaltning

Havet dekker 70 prosent av jorden vår og består av en mosaikk av ulike forvaltningskonstellasjoner som Norge og norsk industri og forskning må forholde seg til.

Kontaktpersoner

Felles ansvar for internasjonal havforvaltning

Myndigheter vi må forholde oss til er blant annet lokale forvaltere av areal i kystsonen i Norge, bilateralt samarbeid med Russland, EUs havstrategidirektiv, regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner, Arktisk råd og FNs havrettskonvensjon.

Disse avtalene og regelverkene må igjen forholde seg til overordnede rammeverk for både maritim aktivitet og klimaavtalen, samt bærekraftsmålene og naturmangfoldsavtalen.

Norge har et stort ansvar, både lokalt og globalt, når det gjelder havforvaltning. SINTEFs rolle er å belyse utfordringer og muligheter innenfor disse rammene, og å utvikle teknologi og løsninger sammen med industrien som ivaretar politiske krav og regulatoriske rammer.

Les mer om global havforvaltning i våre temaartikler nederst på denne siden.

Ekspertiser

Prosjekter

CLIMAREST

CLIMAREST

Start:
Slutt:

CLIMAREST er et EU-finansiert forskningsprosjekt som består av 18 partnere langs den europeiske kystlinja. Prosjektet tilhører EU Mission Restore our Ocean and Waters, og er medlem av Lighthouse for the Arctic and Atlantic Basin.

RightFish

RightFish

Start:
Slutt:

Reduksjon av miljøpåvirkning og utslipp av klimagasser i kommersielle fiskerier.

GOMPLAR - Styresett mot marin søppel i Arktis

GOMPLAR - Styresett mot marin søppel i Arktis

Start:
Slutt:

Hovedformålet med GOMPLAR er å beskrive, sammenlikne og analysere to regionale internasjonale regelverk og styringsrammer som adresserer marin plastforsøpling for å finne mulige løsninger til bruk i Arktis. Det skal gjøres med ønske om å fastslå...

R-Control

R-Control

Start:
Slutt:

R-Control ønsker å plassere Norge fremst innen forskning og utvikling av kjerneteknologi for effektiv og bærekraftig ressurskontroll i kommersielt fiskeri.

Nyheter

Norsk forum for havdata er lansert

Norsk forum for havdata er lansert

Sentrale organisasjoner innen forskning og utdanning, næringsliv og forvaltning går sammen og danner et viktig forum for forvaltning og deling av havdata.