Til hovedinnhold
Norsk English

Internasjonale forhandlingsarenaer og global miljøpolitikk

SINTEF forsker på internasjonale forhandlinger, som ofte varer opp til to uker og inkluderer flere parallellsesjoner og arbeidsgruppemøter, samt mange andre muligheter for interaksjoner rundt forhandling.

Kontaktperson

Eksempler på møter SINTEF deltar på er Naturavtalen (CBD), Klimamøtene (UNFCCC), Naturmangfold i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon (BBNJ) og UNEA (Plastavtaleforhandlinger). Vi fokuserer vår forskning både på resultatet fra møtene, men også på prosessen som ledet frem til dette, for å lære mer om hvordan global miljøforvaltning gjennomføres mest effektivt og med best resultat.

Metoder vi bruker: Global politisk etnografi brukes på internasjonale forhandlingsarenaer - en praksisorientert tilnærming til høykomplekse politiske prosesser på den globale arenaen. Dette er en kvalitativ metode for å studere adferden til aktørene på internasjonale forhandlinger rundt temaer som, for eksempel, fiskeri, naturmangfold i havet, klima eller plast.

Det finnes ulike typer observasjonsstudier, men vi fokuserer på åpen og passiv observasjon. I tillegg bruker vi metoder som literaturstudier, koding av narrativer og semistrukturerte intervju.

Utforsk fagområdene