Til hovedinnhold
Norsk English

RightFish

Reduksjon av miljøpåvirkning og utslipp av klimagasser i kommersielle fiskerier.

Kontaktperson

Fiskeredskaper som dras over havbunnen forstyrrer bunnsamfunnene, frigjør CO2 fra sedimentene og krever mye drivstoff. Dette fører til ødeleggelser i bunnhabitater og mindre produktive fiskerier, og er med på å gjøre næringen mindre miljøvennlig. Ved å utvikle metoder og kriterier for design av redskaper som har lav innvirkning på havbunnen kan vi kvantitativt og objektivt vurdere hvor miljøvennlig et redskap er, noe som skaper en mer transparent verdikjede fra fisker til forbruker.

I RightFish så skal vi utvikle generiske metoder som skal forbedre våre evner til å utforme og utvikle slike tauede fiskeredskaper. Vi vil modernisere designet av kommersielle tråler ved å etablere kriterier for modellering i liten skala som inkorporerer kreftene fra bunnkontakt som virker på disse redskapene.

Modeller i mindre skala skal testes og vurderes i strømningstanken vår i Hirtshals med fokus på kreftene som virker mot havbunnen. Resultatene fra disse testene skal brukes i forsøk i felt i Nord-Europa og i Middelhavet, som representerer typiske europeiske bunnfiskfiskerier. De nye redskapene skal være mer energieffektive og virvle opp mindre CO2 ved å ikke gå så dypt ned i sedimentene, noe som vil føre til mindre ødeleggelse av bunnhabitater, lavere utslipp av klimagasser og et mer bærekraftig fiskeri. Prosjektet ser også på sosioøkonomiske gevinster ved et mer bærekraftig fiskeri, som lavere drivstoffutgifter og mer tillit fra forbrukerne ved gjennomsiktige, sertifiserbare og sporbare standarder og prosesser.

rightfish.jpg

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025

Finansiering: 

Prosjektet RightFish mottar transnasjonal finansiering fra BlueBio ERA-NET Cofund (Horizon 2020 Project no 817992) og Norges Forskningsråd.

Budsjett

€ 1 465 000

Utforsk fagområdene