Til hovedinnhold
Norsk English

RightFish

AP1 Review of studies that reduce fuel consumption and seabed contact

Mål: Gjennomgå studier og redskapsmodifikasjoner som (i) forbedrer drivstoffeffektiviteten til fiskeredskaper og (ii) reduserer bunnkontakten til redskapene.

Beskrivelse: Det har blitt gjort mye forskning på det å redusere drivstofforbruk, minimere kontakten med havbunnen og redusere motstandskraften på redskapene. Vi skal gjøre en nøye gjennomgang av de ulike metodene som er brukt til dette, og evaluere og vurdere effektiviteten av dem. Alle partnerne er involverte i dette arbeidet, og vi skal se på både materiale som har blitt vitenskapelig testet og publisert i fagfellevurderte tidsskrift, og det som har blitt testet av industrien og produsert i rapporter og annen grå litteratur. Denne gjennomgangen vil hjelpe oss med utviklingen og utførelsen av det utstyret som skal testes i AP4 og AP5.

Denne arbeidspakken ledes av CNR.