Til hovedinnhold
Norsk English

RightFish

AP5 Northern European case study

Mål: Utvikling av en dobbelbunntrål på gjørmete underlag som reduserer drivstofforbruket, minimerer havbunnskontakt og redskapsmotstand, samtidig som fangstratene for målarten opprettholdes.

Beskrivelse: Gjennomgangen i WP1, metodene utviklet i WP2 og innsiktene fra WP3 vil bli brukt til å utvikle et bunnredskap som reduserer drivstofforbruket, minimerer havbunnskontakt og redskapsmotstand, samtidig som fangstratene av målarten opprettholdes. I Nordeuropa skal vi fokusere på utvikling av en dobbeltrål på gjørmete substrat, som er typisk for sjøkrepsfiskeriet. Vi vil vurdere det generelle redskapsdesignet og alle de individuelle komponentene i et trålredskap (dører, sveiper, groundgear, flottører og netting). Fiskeforsøk skal sammenligne drivstoffeffektivitet, bunnkontakt, hydrodynamisk motstand og fangster fra eksisterende og nye redskaper. Spenningene i slepevaierne, rett før og rett etter tråldørene, og like foran trålvingene vil bli målt ved hjelp av lasteceller. Dørspredning, vingespredning og trålåpning vil bli målt ved hjelp av trålgeometrisensorer. Forstyrret sediment og dybde i havbunnen vil bli vurdert, og drivstofforbruket vil bli målt.

Denne arbeidspakken ledes at DTU Aqua.