Til hovedinnhold
Norsk English

RightFish

AP2 Establishing scale modelling rules for demersal trawls

Mål: Utvikle kriterier for småskala modellering av bunntråler slik at forsøk i gjennomstrømningstanker og slepetanker kan bli nøyaktig tolket og brukt for fullskala redskaper.

Beskrivelse: Vi skal etablere kriterier for småskala modellering av bunntråler ved å sammenligne geometrien og kreftene som påvirker utstyr i full størrelse samt to småskala modeller av samme utstyr. Dette skal vi gjøre ved å identifisere en passende balanse mellom tyngdekraften, motstandskraften og kontaktkreftene mellom redskap og havbunn. Fra før av så vet vi at disse kriteriene vil bli et kompromiss, og vi vil være veldig nøye med å vurdere nøyaktigheten av disse. Til å gjøre det skal vi teste to modellredskaper i mindre skala i gjennomstrømningstanken i Hirtshals, og ett sett med utstyr i full størrelse som skal tas i bruk om bord under feltforsøk på DTU Aquas fartøy Havfisken. Redskapsgeometrien og målinger av kreftene blir gjort ved hjelp av et utvalg undervannsinstrumenter (veieceller, akustiske målere osv.). De resulterende kriteriene vil gjøre de eksisterende kriteriene mer generelle, da de ikke tar bunnkontakt med i beregningen, og egentlig er mest egnet til pelagiske redskaper. Denne arbeidspakken vil derfor bidra til et stort fremrykk i hvordan man designer og utvikler bunnredskaper.

Denne arbeidspakken ledes av SINTEF Ocean.