Til hovedinnhold
Norsk English

RightFish

AP6 Environmental evaluation

Mål: Miljøvurdering av redskapene utviklet i AP4 og AP5.

Beskrivelse: Redskapene som ble utviklet i AP4 og AP5 vil bli vurdert i denne arbeidspakken. Disse redskapene vil redusere drivstofforbruk, klimagassutslipp og innvirkning på havbunnen, og deres miljøavtrykk vil bli sammenlignet med de konvensjonelle redskapene som brukes i dag. Spesielt skal drivstoffbruksintensiteten (drivstoffbruk per fangst), karbonavtrykket og reduksjonene i utslipp sammenlignes med de konvensjonelle redskapene i fiskeriet og med tilsvarende verdier for tilsvarende internasjonale fartøyer. I tillegg skal effektene av de konvensjonelle og utviklede redskapene på havbunnen sammenlignes ved å bruke havbunnspåvirkningsindikatorer og data fra feltforsøk.

Denne arbeidspakken ledes av SINTEF Ocean.