Til hovedinnhold
Norsk English

RightFish

AP3 Impact of gear components in contact with seabed

Mål: Kvantifisere de hydrodynamiske kreftene og kontaktkreftene som virker på bunnredskaper og andre komponenter.

Beskrivelse: En av hovedkildene til motstandskreftene som virker på tauede fiskeredskaper er komponentene som er i direktekontakt med havbunnen. Disse kan inkludere groundgear, vekter, sveiper, tråldører, bomtråler osv. Det har blitt gjort mye forskning på å forbedre tråldører og redusere påvirkningen av sveipene, men det er ikke gjort så mye for å redusere motstanden fra groundgear og vekter. I denne arbeidspakken skal vi derfor fokusere på å forbedre ytelsen av disse komponentene ved å evaluere kontakt- og motstandskreftene til denne typen komponenter og utforske hvordan disse varierer med størrelse og skala. Denne informasjonen vil blir brukt til både å etablere regler rundt småskalamodellene i AP2, og til å designe bunnkomponenter med mindre bunnpåvirkning for feltstudiene i AP4 og AP5. Vi skal blant annet teste individuelle komponenter med en spesialdesignet bunnslede som småskalamodeller i tanken og i full størrelse i felt om bord DTU Aquas fartøy Havfisken.

Denne arbeidspakken ledes av DTU Aqua.