Til hovedinnhold
Norsk English

RightFish

AP8 Project management and dissemination

Mål: Ledelse av prosjektet og formidling av resultater til publikum og interessenter.

Beskrivelse: Prosjektkoordinatoren vil være ansvarlig for den daglige ledelsen av prosjektet, levering av midtveis- og sluttrapporter samt prosjektresultatsammendrag til publisering på BlueBio sin nettside. De skal lede en gruppe som skal ha én representant fra hver partner, for å sikre (i) samarbeid mellom partnere og mellom arbeidspakker, (ii) at milepæler nås og leveranser leveres i tide, (iii) kvaliteten på alle prosjektresultater, (iv) datahåndtering, og (v) risikovurdering. Formidlingsaktiviteter vil omfatte et nettsted og sosiale medier for å gi offentlig informasjon om prosjektet (mål, status, hovedleveranser) og åpen tilgang til resultater og data for interessenter; deltakelse på vitenskapelige konferanser, industrimesser, workshops og ICES-arbeidsgrupper; og artikler i fagpresse og magasiner. Vitenskapelige resultater vil bli publisert i fagfellevurderte tidsskrifter.

Denne arbeidspakken ledes av DTU Aqua.