Til hovedinnhold
Norsk English

RightFish

AP7 Economic evaluation

Mål: Samfunnsøkonomisk vurdering av redskapene utviklet i AP4 og AP5.

Beskrivelse: Denne tilfellestudien skal vurdere de sosioøkonomiske fordelene, den effektive gjennomførbarheten og det økonomiske potensialet ved å gjennomføre mer energieffektive fiskeredskaper. Endringene vil påvirke drivstofforbruket og fangstsammensetningen, som påvirker henholdsvis driftskostnader og inntekter. Videre vil fordelene for miljøet fra implementering av mer miljøvennlige fiskeredskaper føre til økonomisk merverdi. Denne arbeidspakken vil bruke resultatene fra forsøkene i AP4 og AP5.

Denne arbeidspakken ledes av CNR.