Til hovedinnhold
Norsk English

Internasjonale relasjoner og geopolitikk

SINTEF forsker på geopolitikk, internasjonalt samarbeid og hvordan uenighet kan utvikle seg til konflikt innad i land og mellom dem - og hvordan dette påvirker klima og miljø, og omvendt.

Kontaktperson

Vi forsker også på hvordan framvoksende økonomier setter stadig tydeligere preg på internasjonal politikk og folkerettslig utvikling enten det gjelder plastforvaltning, klima, miljø eller fiskeri, for å nevne noen.

Metodene vi bruker er: Vi utvikler nye og mer presise verktøy for koding av narrativer i internasjonale forvaltningsarenaer for å måle kvalitativt hvordan maktstrukturene og andre faktorer påvirker forhandlingene og effektiviteten av internasjonale avtaler.  

Utforsk fagområdene