Til hovedinnhold
Norsk English

Klima eller miljø?

Klima og miljø omtales ofte som ett og samme konsept, men betydningene av begrepene er ulike. De er likevel tett sammenvevde fenomener.

Klima beskriver hvordan forholdene på et sted er. Det er knyttet til vær, men beskriver en lengre periode av generelle trender, ikke bare en kort periode som i et værvarsel. Klima omfatter blant annet ting som temperatur, mengde nedbør og hyppighet av ekstremvær med mer. 

Miljø beskriver et mye større bilde, og er en sammensetning av alle mulige forhold som eksisterer på et sted. Dette kan inkludere klima, topografi, naturmangfoldet, hvordan det er å bo et sted og alt annet som inngår i omgivelsene. Derfor er klimaet en del av miljøet, og klima bidrar til å skape miljø.

Det er viktig å huske at klimaendringene kloden står overfor påvirker de ulike miljøene, og motsatt. Høyere verdenstemperatur fører for eksempel til uttørking av ferskvann som fører til tap av naturmangfold. Disse endringene ble sparket i gang på grunn av endringer til klima, men omfatter og påvirker hele miljøet.

På denne måten ser vi at vi ikke kan skille de to fenomener fra hverandre, da de går hånd i hånd. Derfor må løsningene som utvikles ta hensyn til både klimaet og miljøet, i et helhetlig perspektiv.

Samspillet mellom klima og miljø er en aktiv del i mange av dagens teknologiske løsninger, som for eksempel havvind. Havvind er en lovende løsning som kan bidra til å oppfylle verdens energikrav, uten å føre til skyhøye karbonutslipp. Denne typen fornybar energi er bra for klima, men store havvind installasjoner kan også påvirke miljøfaktorer, slik som naturmangfold og fiskeindustrien for å nevne noen. Hvilke effekter denne klimaløsningen vil ha for miljøet er derfor et spørsmål som må tas med i vurderingen.

Dette er et av mange spørsmål som utgjør kjernen i SINTEFs forskning. Teknologi for et bedre samfunn handler ikke bare om å bevare klima, men også å bevare miljøet. På den måten fører helhetlig tenking til helhetlige løsninger, og en helhetlig bevaring av kloden vår.

Kontaktperson