Til hovedinnhold
Norsk English

Flernivåsanalyse av forvaltningsrommet

SINTEF forsker på flernivåsanalyser av forvaltning - både vertikalt og horisontalt - fra global til kommunal, og til privat og orkestrert forvaltning.

Kontaktperson

Det vertikale refererer til den globale arenaen fra FN til det kommunale nivået, og koblinger mellom disse, og den lokale kapasitetsbyggingen som trengs for å få globale ambisjoner til å bli lokale realiteter. Det horizontalt refererer til initiativer som går på tvers av disse dimensjonene, og som inkluderer private aktører og orkestrering fra staten, samt samarbeid mellom sektorer på tvers av flere tidsrammer av et gitt temaområde.

Med plast, for eksempel, hvordan kan man overføre globale ambisjoner om plastforvaltning fra FN nivå (både traktater og bærekraftsmål) til kommunalt og privat nivå? Hvordan påvirker næringsdrevne forvaltningsprosesser staters initiativ?

Metoder vi bruker: Literaturstudier, workshops og dybdeintervjuer med eksperter brukes når vi lager nivåsanalyser av et gitt forvaltningsområde - enten det er fiskeri, plast, klima eller naturmangfold - samt samspill og overlapp mellom disse, og effekten dette har på effektiviteten av regime.

Utforsk fagområdene