Til hovedinnhold
Norsk English

Forvaltning av havet ingen eier – BBNJ traktaten

70% av havet er det ingen – eller alle – som eier. Det er områder utenfor nasjonal jurisdiksjon. Forvaltningen av dette området er i dag veldig fragmentert - fra fiskeri til naturmangfold til skipstrafikk og forurensing for å nevne noe. De siste tiårene har verdensledere jobbet med å lage an ny avtale for å beskytte naturmangfoldet i dette området – BBNJ traktaten (Treaty on the Protection of Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction).

Havrettskonvensjonen ga stater rettigheter og ansvar for havets ressurser innenfor deres økonomiske soner, med ytterligere krav om samarbeid om delte utfordringer. Dette er viktig, ettersom 70% av havet er utenfor nasjonal forvaltning, og havets frihet – mare liberum – har til nå vært regelen. Hvordan kan internasjonale regimer være en påvirkningskraft for å endre staters oppførsel og belyse globale problemer som ødeleggelse av felles naturmangfold? Plast? Havforsuring?  

Et regime er målrettet mot en spesiell problemstilling, nærmere bestemt det å løse eller forbedre sosioøkonomiske, miljømessige og/eller politiske saksområder som potensielt kan bli et problem for aktører innenfor feltet. FN startet i 2018 forhandlinger om å legge de siste 70% av havet under internasjonal forvaltning gjennom det som blir kalt BBNJ-regimet (Treaty on the Protection of Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction). Forhandlingene startet allerede i 2004, med forberedende møter for å adressere de viktigste temaene for partene.  

De tematiske hovedområdene som har fokus i forhandlingene er 1) marine genetiske ressurser, inkludert deling av fordelene ved disse; 2) arealforvaltningsredskaper (inkludert marine verneområder), 3) miljøkonsekvensanalyser og 4) kapasitetsbygging og teknologioverføring.  

Hva gjør SINTEF? 

SINTEF har sterk internasjonal ekspertise innenfor fagdisiplinen statsvitenskap og internasjonale relasjoner. Dette fagfeltet handler om teoretisk og praktisk politikk og maktfordelingen på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, og hvordan institusjoner, praksis og relasjoner utvikler seg til å sammen utgjøre den offentlige forvaltningen av felles ressurser. Vår ambisjon er å bruke denne kunnskapen til å følge utviklingen av nye regimer og rollene til de involverte aktørene i en tid med store global endringer, både innenfor klima og miljø. SINTEF har fulgt forhandlingene rundt BBNJ-traktaten tett før de startet gjennom deltakelse på møtene. I tett samarbeid med kollegaer fra USA har vi samarbeidet om å delta i forhandlingene mot denne nye traktaten, hvor vi jobber med å kode diskusjonen rundt prosessen mot en ny avtale og lage en søkbar database på dette. Denne vil være ferdig når den siste forhandlingsrunden ferdigstilles og en global avtale er signert.  

Artikler:  

  1. The Role of Humanity's Responsibility towards Biodiversity - https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429266317-26/role-humanity-responsibility-towards-biodiversity-rachel-tiller-elizabeth-nyman-elizabeth-mendenhall-elizabeth-de-santo  
  2. Stuck in the middle with you (and not much time left): The third intergovernmental conference on biodiversity beyond national jurisdiction - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X19308334  
  3. Wealth blindness beyond national jurisdiction . https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X19309658  
  4. A soft treaty, hard to reach: the second inter-governmental conference for biodiversity beyond national jurisdiction - https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308597X19303094  
  5. . Protecting biodiversity in areas beyond national jurisdiction: An earth system governance perspective - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S258981161930028X  
  6. The once and future treaty: towards a new regime for biodiversity in areas beyond national jurisdiction - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X18307048  

Utforsk fagområdene

Kontaktperson