Til hovedinnhold
Norsk English

AMBIOS – Autonomous Marine Biodiversity Mapping and Bioprospecting Platform

Samarbeidsprosjektet AMBIOS har som mål å utvikle verdens første autonome plattform for kartlegging av havets naturmangfold og vise denne teknologiens funksjon på utvalgte områder i Midt-Norge.

Kontaktperson

AMBIOS kombinerer prosjektpartnernes tilgang til moderne forskningsskip og autonom teknologi med deres ekspertise innen bioteknologi, marin biologi, automatisering, datavitenskap og modellering. Marine forskningsskip skal utstyres med en rekke sensorer, kameraer, prøvetakingsutstyr og datateknologi for automatisk gjenkjennelse av marine arter og til å beskrive miljøet rundt dem. Ved å analysere hele vannsøylen fra havoverflaten til -bunnen vil plattformen muliggjøre en omfattende, svært detaljert og kostnadsbesparende kartlegging av marint liv. Systemet for autonom kartlegging av marint naturmangfold vil først tas i bruk i tre farvann av spesiell biologisk, økologisk og økonomisk betydning i området rundt Trondheimsfjorden, og utnytte prøver og data mot tre hovedmål:

  1. Øke kunnskapen om hvordan variasjoner i naturmangfold på mikro- og makronivå henger sammen med fysiokjemiske parametere.
  2. Utvide den eksisterende SINMOD-modellen til å kunne predikere lokalt naturmangfold basert på sanntidsdata, og koble dette til autonome navigasjonssystemer på forskningsfartøy for KI-styrt prøve- og datainnsamling fra disse områdene av antatt interesse.
  3. Sekvensere DNA fra vannprøver av spesiell interesse for mikrobielt mangfold og diversitet, med mål om bioprospektering, dvs. å finne nye enzymkandidater eller biosyntetiske genklynger med verdi for bioteknologiske eller medisinske anvendelser.
Foto: Shutterstock

I tillegg til de teknologiske utviklingene i prosjektet, vil det gjennomføres en rekke vurderinger og kommunikasjon av muligheter og konsekvenser av AMBIOS som et nytt konsept for marin utforskning og bioprospektering.

AMBIOS er et KSP-prosjekt finansiert av NFR og har et budsjett på 20 MNOK.

Partnere

For mere informasjon om prosjektet AMBIOS, se deres nettside 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027