Til hovedinnhold
Norsk English

GoJelly - En gelatinøs løsning på plastforurensning

GoJelly vil levere hittils ukjente og banebrytende løsninger for å overvinne to store marine miljøtrusler — mikroplast forurensing og manetoppblomstringer—og tranformere disse om til muligheter for nye produkter som kan gi fordeler til fiskeri, turisme, og annen industri.

Kontaktperson

Foto: Tihomir Makovec

Målet til GoJelly-prosjektet er å gjøre to marine miljøtrusler om til nye muligheter. Vi vil utvikle, teste og promotere løsninger for å utnytte manetoppblomsteringer i flere kystområder som en ressurs for nye marine produkter, samtidig som avfallsstoffet fra dette produktet - manetens slim - kan anvendes som en naturlig fangstmekanisme i kommunale vannrenseanlegg. Ved å gjøre dette tar prosjektet “to fluer i en smekk” og både fjerner destruktiv forurensing av både maneter og mikroplast, samtidig som det åpner for nye muligheter for næringsutvikling av marint råstoff i kystområder.

Chrysaora_hysoscella_Tihomir_Makovec_001.jpg Foto av: Tihomir Makovec

GOJELLY UTFORSKER MULIGHETENES LAND I MANETENS OG MIKROPLASTENS FARVANN

Det er ingen hemmelighet at mikroplast i marine miljø er et økende problem. 950 millioner kg mikroplast slippes årlig ut i havene våre, og nordmenn alene slipper ut 8 millioner kg. Av den norske andelen er 80 000 kg alene fra kosmetikk, som slippes ut i havet gjennom kommunale
vannrenseanlegg. Den fulle effekten denne forurensingen har på marine økosystem, og den marine næringskjeden - og oss som konsumenter av sjømat - er fremdeles usikker.

Samtidig opplever kystsamfunn og fiskere over hele verden at strendene og garnene fylles opp av maneter med negativ effekt på næringsvirksomhet. Manetene følger havstrømmene, og det vurderes som sannsynlig at økningen er på grunn av varmere vann som følge av klimaendringer. I Europa er det likevel ingen vid spredd industri som er klar for å utnytte denne økende biomassen.

SAMMENHENGEN

GoJelly vil endre denne negative trenden ved å høste maneter i tre havområder, og utvikle, teste og demonstrere både et mikroplast slimfilter og andre produkter (kosmetikk, mat, gjødsel og fôr) av manetene. Vi vil også teste oppdrett av maneter for å dekke hva vi tror vil bli et behov for en stabil ressurs for maneter i fremtiden når produktutviklingen stabiliseres og etterspørselen økes. GoJelly vil også se på lokale, nasjonale og globale forvaltningsregimer for mikroplastforurensing, og utvikle et spill tilpasset problemstillingen.

FINANSIERING OG PARTNERE

GoJelly er finansiert gjennom Horizon2020. Prosjektet har 16 partnere og koordineres av GEOMAR i Tyskland. SINTEF Ocean koordinerer arbeidspakke 7: Socioecological system and games, og er også tungt involvert i arbeidspakker om modellering av manetoppblomstring, prosessering av maneter og produktutvikling, samt testing av manetslim for mikroplastfangst i vannrenseanlegg.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2021

Finansiering:
GoJelly er finansiert gjennom Horizon2020

Se også
gojelly.eu