Til hovedinnhold
Norsk English

Source to Seas - Zero Pollution 2030

Det EU finansierte prosjektet Source to Seas - Zero Pollution 2030 vil lede veien mot å nå EUs visjon om nullforurensning for Europeiske havområder.

Kontaktperson

Prosjektet Source to Seas - Zero Pollution 2030 (SOS-ZEROPOL2030) koordineres av SFI Centre for Energy Climate and Marine Research ved University College Cork i Engand. 10 Europeiske institusjoner deltar i prosjektet. Dette er et tverrfaglig partnerskap hvor eksperter fra både anvendt- og grunnforskning innenfor natur- og samfunnsvitenskapelige disipliner jobber sammen rundt temaet marin forurensing, med sterk involvering fra brukergrupper.

Prosjektet fikk €2.9m (ca 29 millioner NOK) i finansiering fra EUs Horisont Europa program. Det overordnede målet er å utvikle et brukerdrevet helhetlig rammeverk for nullforurensing i løpet av de neste fire årene. Dette vil reflektere EUs ambisiøse rammeverk for forvaltning og beskyttelse av sine havområder.

Marin forsøpling er direkte resultat av menneskelige aktiviteter, både på land og i det marine miljøet. Det haster å fokusere på å finne løsninger på denne utfordringen, ettersom sunne og rene hav er kritiske for menneskenes overlevelse, sunnhet og helse. Implementeringsprosessen og metodene for å redusere marine forsøpling vil ha en mengde konsekvenser for flere økonomiske sektorer, på flere nivå. Dette belyses også av de globale sosio-økonomiske utfordringene ved marine forurensing. Prosjektet har derfor fokusert på viktigheten ved aktive deltakelse av påvirkede brukergrupper i en rekke geografiske områder.

Brukergruppedeltakelse er derfor sentralt i prosjektet, og viktigheten av forståelse for menneskelig adferd, sosio-økonomiske aspekter, og forvaltning fremheves gjennom metodene som brukes i SOS-ZEROPOL2030. Grunnmuren for dette arbeidet er også lagt gjennom prosjektdeltakernes ekspertise om og forståelse for barrierene for å effektivt kunne forhindre, redusere, minske og observere marin forurensing i Europeiske hav.

Samarbeidspartnere: University College Cork, Vlaams Instituut Voor De Zee, Wageningen University, Universitat Wien, Sintef Ocean AS, Stichting Wageningen Research, Black Sea NGO Network, Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development Association, Stiftelsen Grid Arendal, Institute for Advanced Sustainability Studies EV.

 

Prosjektperioden for SOS-ZEROPOL2030 er September 2022- September 2026.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2026

Utforsk fagområdene