Til hovedinnhold
Norsk English

REVEAL - Revolusjonerende energilagringssyklus med karbonfritt aluminium

REVEAL prosjektet skal utvikle en ny teknisk løsning for lagring av store mengder energi, med en energilagringstetthet på over 15 MWh/m3. Dette vil bidra til lavkostnad produksjon av varme og elektrisitet om vinteren.

Kontaktperson

REVEAL prosjektets energilagringssyklus baseres på oksidasjon og reduksjon av aluminium, og med høy temperatur (Al-damp) og lav temperatur (Al-vann) utladningsprosess.

Fornybar elektrisitet og varme kan produseres billig i dag, og kortsiktige lagringsløsninger for utjevning av misforhold mellom produksjon og etterspørsel er tilgjengelig til lavere pris. Imidlertid er teknologier for lagring av fornybare energikilder i lengre perioder av måneder eller sesonger, knappe og kostbare og er derfor ikke mye brukt ennå.

REVEAL prosjektet skal utvikle en revolusjonerende og unik løsning for å takle denne utfordringen ved å bruke omdannelsen av aluminiumoksid til aluminiummetall (Power-to-Al) på en miljøvennlig måte, for så å lagre fornybar energi og produsere et "fornybart drivstoff" i formen av aluminium.

Denne banebrytende tekniske løsningen vil gjøre det mulig å lagre store mengder energi med en uovertruffen energilagringstetthet på over 15 MWh/m³ til en attraktiv lav kostnad, uten tap og med lavere miljøbelastning enn dagens løsninger. Den lett transporterbare energimengden kan brukes til varme og elektrisitet, eller hydrogenproduksjon hvor som helst og når som helst, i skalerbare enheter fra få kW til MW-området.

Den lagringsløsningen med høy tetthet som REVEAL skal utvikle, vil gjøre det mulig å dekke energibehovet med fleksibilitet også i små enheter og situasjoner utenfor nett, og fremfor alt, i sesonger hvor etterspørselen er mye høyere enn lokal fornybar produksjon kan dekke.

Med den nye teknologien med karbonfri reduksjon av aluminiumoksid til aluminium i kombinasjon med frigjøring av energi fra en lagringsvektor av aluminium, vil dette prosjektet gi en av de manglende brikkene i puslespillet for et klimanøytralt Europa.

SINTEF vil bidra som samarbeidspartner i prosjektet REVEAL og vil ha nøkkelroller som

  • utvikle en oksidsensor å overvåke oksidkonsentrasjonen under elektrolyseprosessen
  • mål og karakterisere avgassene fra elektrolyseprosessen
  • bidra for riktig materialvalg under bygging av elektrolysecelle og andre apparaturer
  • behandle og karakterisere aluminiumhydroksid og aluminiumoksid fra oksideringsreaksjonen med vann
  • validering av det lukkede kretsløpet av aluminium-aluminiumoksid

Partnere

REVEAL prosjektet er samfinansiert av EUs Horizon Europe-program under GA nr. 101069492 og det sveitsiske statssekretariatet for utdanning, forskning og innovasjon (SERI) under kontraktsnummer 22.00043.

For mer informasjon om prosjektet REVEAL, se deres nettside

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2026