Til hovedinnhold
Norsk English

FORTRAN

Prosjektet skal undersøke faktorer som påvirker dannelsen av mikroplast (MP) fra plastavfall som havner i havet.

Kontaktperson

Foto: Kelvin Trautman, WildOceans, Sør-Afrika

FORTRAN-prosjektet er et samarbeid mellom forskere i Sør-Afrika og Norge med det formål å undersøke faktorer som påvirker dannelsen av mikroplast (MP) fra plastavfall som havner i havet.

Samtidig skal det undersøkes hvordan fysiske, kjemiske og biologiske forhold langs kysten påvirker hvordan mikroplast transporteres og hvor plasten til slutt ender opp. Forskjellige typer plast skal studeres for å forstå hvordan for eksempel kjemisk sammensetning av et plastprodukt kan påvirke hvor det ender sitt liv, og hvilken miljøkonsekvens det har. For å oppnå dette, må det utvikles og forbedre metoder for karakterisering og kvantifisering mikroplast av ulike størrelser, også de aller minste (nano-) partiklene. Disse verktøyene skal vi bruke til å se på både fysisk degradering og vekst av bakterier på plasten.

I tillegg skal vi se på hvordan kjemiske tilsetningsstoffer i plasten påvirker disse prosessene, og om disse lekker ut i vannsøylen over tid – noe som vil endre egenskapene til plasten.

Basert på empiriske og konseptuelle studier skal forskerne i FORTRAN utvikle hydrodynamiske modeller som kan forutsi skjebnen til plastpartikler i havet. Spesielt vil det vurderes om vekst av bakteriekolonier på plasten vil påvirke hvordan små partikler forflyttes i vannet. Modellene vil valideres med lab- og feltstudier.

Prosjektet vil søke å kommunisere forskningsresultater og kunnskap om plastforurensing til ulike interessegrupper. I Sør-Afrika har vi inngått et samarbeid med den ideelle organisasjonen Wildland Conservation Trust som sysselsetter underpriviligerte grupper med aktiviteter knyttet til opprydding av plastforurensing.

Partnere:

  • SINTEF Ocean
  • Stellenbosch University
  • University of the Western Cape
  • WildOceans

Finansiering:

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd og det Sør-Afrikanske forskningsrådet via SANOCEAN-programmet.

Video fra prosjektet laget av WildOceans.

Video by WildOceans.
Video by WildOceans.

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022

Budsjett:
4 MNOK